Onderhoudsbijdragen transparanter, maar niet eenvormig

Kinderalimentatie bij de jeugdrechter, buikgevoel of objectiviteit?

Kinderalimentatie bij de jeugdrechter, buikgevoel of objectiviteit?
Transparanter, maar niet eenvormiger, voorspelbaarder en objectiever. Dat zijn de bevindingen van een onderzoek van de HoGent naar de nieuwe wet op de onderhoudsbijdrage. Conclusie is dan ook dat deze nieuwe wet deels haar doelstellingen voorbijschiet.

Sinds de wet van 19 maart 2010 ‘ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen’, moeten jeugdrechters uitvoeriger motiveren waarom ze een bepaalde onderhoudsbijdrage voor een kind toekennen. Uit het onderzoek van de HoGent blijkt dat vier van de wettelijke criteria meer besproken worden in hun vonnissen, meer bepaald ‘gewone kosten’, ‘buitengewone kosten’, ‘kinderbijslag’ en ‘fiscale impact’.

Maar het bedrag aan onderhoudsbijdrage dat door de jeugdrechter wordt toegekend, is niet veranderd sinds de invoering van de wet. Evenmin kon een eenvormige formule voor de berekening van de onderhoudsbijdrage voor kinderen gevonden worden.

Achtergrond
De bepaling van onderhoudsgelden voor kinderen na een relatiebreuk is vaak een punt van discussie. De wet van 19 maart 2010 wil de bepaling van de onderhoudsbijdrage transparanter, eenvormiger, objectiever en meer voorspelbaar te maken. Doel is om discussies tussen ouders met betrekking tot de onderhoudsbijdrage te vermijden en de onderhoudsbijdragen meer vrijwillig betaald te zien, met minder procedures tot gevolg. Daartoe legt de wet (onder andere) een strengere motiveringsplicht op aan rechters.

Het onderzoek van de HoGent gaat na in welke mate de wet haar doelstellingen ook daadwerkelijk bereikt. Hiervoor werden een groot aantal vonnissen voor en na de wet vergeleken.

Aanbevelingen voor het beleid
Het onderzoek toont de noodzaak aan om de vastgelegde criteria te herbekijken. Zo is het criterium ‘buitengewone kosten’ te restrictief geformuleerd, terwijl het criterium ‘fiscale impact’ in de praktijk moeilijk hanteerbaar is.

Protocols afgesloten tussen de rechtbanken en de balie kunnen discussies tussen ouders vermijden. Hierin wordt bepaald welke kosten als buitengewone kosten worden aanvaard, hoe de afrekening verloopt en in welke mate voorafgaand overleg noodzakelijk is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here