Regering betaalt één factuur op drie te laat

De federale regering betaalde in de eerste 11 maanden van dit jaar één op de drie facturen te laat, goed voor meer dan 2 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid en begrotingsspecialist Steven Vandeput opvroeg bij minister van Begroting Olivier Chastel.

In de eerste 11 maanden van dit jaar werden 166 553 facturen te laat betaald. Uitschieters: de FOD Personeel en Organisatie, de FOD Justitie en de POD Maatschappelijke Integratie, waar respectievelijk 81%, 50% en 75% van de totale facturen te laat betaald werden.

Vandeput: “De minister zei dat vergelijken tussen de FOD’s moeilijk is: de werkwijzen bij de FOD’s verschillen nogal. Hallucinant! Het kan toch niet dat alle federale overheidsdiensten hun uitgaven verschillend boeken. De minister moet optreden!”

Het wordt nog straffer als we de verwijlintresten bekijken. Die bedragen tot nu toe 469 822,74 euro en lijken dus nog mee te vallen. Maar ondanks het hoge aantal te laat betaalde facturen betalen noch de FOD Justitie, noch de FOD P&O enige verwijlintrest. Bij de POD Maatschappelijke Integratie beperkt dit zich tot 3 691,13 euro. “Symptomatisch, want bijna geen enkele FOD betaalt automatisch en systematisch verwijlintresten”, zegt Vandeput.

Europese verplichting

Verwijlinteresten betalen zou nochtans moeten: de om te zetten richtlijn 2011/7/EU voorziet een automatische betaling. Deze bepaling is niet nieuw en bestaat zelfs al sinds 2002 in de wetgeving omtrent overheidsopdrachten.

Vandeput: “Wij vragen twee dingen. Ten eerste moet de regering een inspanning doen om de betalingstermijnen te verkorten. Minister van KMO’s en Zelfstandigen, Sabine Laruelle, zei eind vorige maand dat de betalingstermijn van 60 naar 30 dagen zouden gaan.” Maar Chastel gaf aan dat de standaard betalingstermijn vandaag nog steeds 60 dagen is bij overheidsopdrachten voor werken en 50 dagen voor opdrachten voor leveringen en voor diensten boven de 5 500 euro.

Ten tweede vraagt de N-VA dat, als er toch te laat betaald wordt, de overheidsdiensten automatisch en van rechtswege verwijlinteresten aanrekenen. “Het lijkt me toch normaal dat de overheid haar eigen wetgeving respecteert”, besluit Vandeput.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here