J.J. De Gucht(Open VLD) juicht voorstellen over uitbreiding euthanasie toe

Aalst (redactie)  Gisteren maakte de PS bekend enkele wetsvoorstellen om de huidige euthanasiewetgeving uit te breiden, in te zullen dienen. Zo zou onder bepaalde voorwaarden euthanasie bij minderjarigen mogelijk worden, alsook wil men het toepassingsgebied uitbreiden naar “degeneratieve mentale aandoeningen” zoals de ziekte van Alzheimer. Tot slot wil de PS af van het feit dat de wilsverklaring om de vijf jaar hernieuwd moet worden. 

Jean-Jacques De Gucht (Open Vld): “Ik ben blij dat de PS de euthanasiewet wil herbekijken. Ik heb namelijk een viertal jaar geleden een aantal gelijkaardige voorstellen gedaan. Als liberale partij zijn wij opgetogen dat na Sp.a ook de PS voorstellen indient wat erop wijst dat de tijd rijp is om het debat rond de tekortkomingen van de huidige wetgeving te voeren.”

Toch lijkt het erop dat niet alle lacunes hiermee gedicht zullen worden. De Gucht: “Het valt me op dat er met geen woord gerept wordt over een doorverwijsplicht bij artsen. Dit element is nochtans van bijzonder belang. Want patiënten het recht geven op euthanasie betekent dat men er gebruik
moet kunnen van maken wanneer men zich in een dergelijke situatie bevindt. En dat laatste wordt nu wettelijk niet geregeld. Open Vld wil voor alle duidelijkheid niet raken aan het feit dat een arts nooit verplicht kan worden om euthanasie uit te voeren, maar dit mag niet inhouden dat patiënten daardoor niet verder geholpen worden. Dat leidt nu vaak tot medische hardnekkigheid of palliatieve sedatie. Daarom is het belangrijk om het debat te voeren over het levenseinde in zijn totaliteit.”

Nu ook de PS, na eerder Sp.a, aangekondigd heeft de discussie in de Senaat te willen starten, is Open Vld hoopvol dat een nieuwe fase in het euthanasiedossier zich zal voltrekken.

De Gucht: “De Senaat heeft in het verleden aangetoond dergelijke gevoelige dossiers tot een goed einde te kunnen brengen. Ik hoop dat een sereen debat kan leiden tot een zo breed mogelijke consensus over de
grenzen van meerderheid en oppositie heen.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here