SOS Schulden op School raadt incassobureaus af!

Aalst (redactie/mas) Onlangs verschenen in de pers berichten dat ca. 600 Vlaamse scholen beroep doen op incassobureaus om onbetaalde schoolrekeningen te innen bij de ouders. Vele scholen krijgen maandelijks allerlei mails van verschillende incassobureaus die zichzelf telkens opnieuw aanprijzen als dé oplossing voor het opvolgen van onbetaalde schoolrekeningen.

Maar is dit wel dé oplossing voor de scholen? Zorgt deze stap ervoor dat de problemen van scholen verdwijnen? Neen. Wat doet dit met de relatie tussen de school en de ouders? Geeft dit aanleiding tot breekpunten die nadelig zijn voor de opleiding van de kinderen? Ja!

De manier waarop incassobureaus werken is namelijk niet zachtaardig en op zijn minst juridisch aanvechtbaar. Incassobureaus hebben geen deontologische code. Hun doel is uiteraard het zo snel mogelijk innen van onbetaalde rekeningen en hierbij wordt geen rekening gehouden met de persoon achter de onbetaalde rekening. Daarnaast kan eigenlijk ook iedereen beslissen om een incassobureau op te richten, welke achtergrond of verleden men ook heeft.

Incassobureaus mogen geen handelingen uitvoeren “die een inbreuk zijn op de menselijke waardigheid van de consument” en “het privéleven van de consument niet schenden” zo verbiedt de incassowet (artikel 3, § 1 ). In het
geval van het onderwijs wordt onbetwistbaar het tegendeel bewezen. Naast de één enkele ‘wanbetaler’ worden in 99 % van de gevallen mensen aangepakt die het financieel moeilijk hebben. Er is geen vooronderzoek dat de noodzaak aantoont om een incassobureau in te schakelen op de persoon in kwestie. Incassobureaus zijn niet op de hoogte van het kansenprobleem en indien ze dat toch zouden zijn dan wordt de privacy, waarvan hierboven sprake geschonden.

De verboden gedragingen en praktijken gelden voor iedereen die een consument aanzet tot betaling van onbetaalde schulden, buiten een uitvoerbare titel (bijv. een vonnis) om (minnelijk): zowel de schuldeiser zelf, eventueel een nieuwe schuldeiser die de schuld heeft overgenomen, als een tussenpersoon die optreedt voor rekening van een
(andere) schuldeiser.

Bijvoorbeeld een incassobureau dat dreigt met inbeslagname van de inboedel: een incassobureau is daar nooit toe gerechtigd. Enkel een gerechtsdeurwaarder kan beslag laten leggen. Bovendien moet hij hiertoe over een uitvoerbare titel (bijv. een vonnis, een dwangbevel) beschikken, tenzij in het bijzondere geval van bewarend beslag, bedoeld in artikel 1445, Ger.W.

Wij willen scholen bijgevolg ook afraden een stap naar incassobureaus te zetten voor het opvolgen van onbetaalde rekeningen. Scholen dienen ervoor zorgen dat ze een duidelijk omschreven plan hebben voor de opvolging van de onbetaalde rekeningen. Men bepaalt een dergelijk stappenplan best in overleg met een groep van verschillende
schoolvertegenwoordigers waarbij ze zich vragen stellen als: heeft de school er echt alles aan gedaan om problemen met onbetaalde rekeningen te voorkomen? Werd er een duidelijk stappenplan omschreven? Welke preventieveacties werden er ondernomen? Bij elke stap, bij elk stappenplan moet er trouwens altijd één doel voor ogen gehouden worden: een kind mag nooit de dupe worden van een financieel geschil tussen ouders en school!

Een dergelijk stappenplan moet natuurlijk deel uitmaken van een kostenbewust beleid op school, een beleid dat kan helpen om problemen met onbetaalde rekeningen te voorkomen. SOS Schulden op School vzw heeft sinds vele jaren een traject uitgewerkt voor scholen die werk willen maken van een kostenbewust beleid. Ook nu nog zorgen wij
voor de begeleiding van scholen, scholengroepen, scholen binnen een bepaalde gemeente of regio. Dikwijls ook met andere partners. Neem gerust contact op met SOS Schulden op School vzw: sos@welzijn.net, 053 73 08 21.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here