Betalend parkeren rond Heizel voorlopig van de baan

‘De plannen rond betalend parkeren op de parkings rond de Heizel worden opgeschort,’ dat antwoordde minister van mobiliteit Hilde Crevits op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans (N-VA).

Het nieuwe parkeerplan dat de stad Brussel wilde invoeren wordt dus voorlopig niet uitgevoerd. Dat gebeurt onder druk van Vlaanderen die in het betalend parkeren op de Heizelvlakte een bedreiging voor de Vlaamse pendelaars ziet.

‘Het dossier zal aan bod komen op een intergewestelijk overleg dat in januari 2013 voor een eerste keer zal plaatsvinden.’, aldus Lies Jans. ‘Laten we hopen dat er dan meer duidelijkheid komt, en dat er een einde komt aan de stilstand in het parkeerbeleid rond onze hoofdstad. De bevoegdheden van het Vlaams en Brussels Gewest raken mekaar voortdurend. Bovendien spelen de Brusselse baronieën ook nog eens elk hun rol in dit dossier. Daarom is het positief dat er een intergewestelijk overleg komt om dit versplinterd beleid aan te pakken. Het mag wel niet bij overleg blijven. De Brusselse gemeenten moeten de genomen beslissingen in dit overleg respecteren en stoppen met op eigen houtje te handelen. Alleen zo zal er een duidelijke lijn komen in het parkeerbeleid in en rond Brussel.’

Tot slot liet de minister duidelijk weten dat Vlaanderen niet zal meebetalen aan investeringen op Brussels grondgebied. De minister liet niets aan de verbeelding over: “Er is geen haar op mijn hoofd daaraan denkt.” Over die financiering was discussie ontstaan nadat Brussels minister Grauwels verklaarde de investeringen niet alleen te kunnen dragen: ‘Ik ben tevreden dat de minister dit rechtzet. Brussel krijgt jaarlijks 600 miljoen euro toegestopt. Een gebrek aan middelen is er volgens mij niet.’ besluit Lies Jans.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here