Schulden en armoede bedreigen de wereldvrede.

Aalst (redactie/mas) Het is niet denkbeeldig dat mensen massaal in opstand zullen komen tegen saneringen als gevolg van de crisis. Voor Luca Jahier, de voorzitter van het Europees economisch en sociaal comité, kunnen de schuldenbergen zelfs leiden tot een nieuwe wereldoorlog.

De staatsschuld in vooral Griekenland, Portugal, Ierland en Spanje blijft onhoudbaar. Net nu de EU de Nobelprijs voor de vrede krijgt, wordt die vrede bedreigd door de schuldenbergen van haar lidstaten. Die leggen een bom onder de Unie en kunnen zelfs leiden tot het uitbreken van een nieuwe wereldoorlog€, waarschuwde Luca Jahier, de voorzitter van het raadgevende Europees economisch en sociaal comité dat het middenveld groepeert, tijdens het Comece-debat.

De Commissie van bisschoppenconferenties van de Europese Unie (Comece) hield recentelijk een debatavond over de Nobelprijs voor de vrede die de EU gisteren ontving. Meer dan over vrede bleek het die avond over geld te gaan. Niet verwonderlijk, want de financieel-economische crisis bedreigt de eenheid en de vrede in Europa.

Een oorzaak van de staatsschuldencrisis is een constructiefout in het Verdrag van Maastricht, merkte Reinhard Marx, Duits kardinaal en Comece-voorzitter, eerder die avond op. Het laat de leden van de eurozone toe een economische en financiële politiek te voeren die kan ingaan tegen de gemeenschappelijke geldpolitiek.

Ten tijde van Maastricht werd er te optimistisch gedacht dat de euro zou leiden tot een sterkere politieke unie, maar die kwam er niet. Niet toevallig presenteerde Europees commissievoorzitter José Manuel Barroso vorige week een ambitieus ontwerp voor een sterker federaal Europa met het oog op een nieuw EU-verdrag als antidotum tegen de crisis.

De klassieke remedies blijken niet in staat een einde te maken aan de wereldwijde financiële crisis en steeds meer dringt het besef door dat een echt alternatief nodig is. Sommigen zoals de Amerikaanse antropoloog, David Graeber, in zijn bestseller Schuld: de eerste 5000 jaar opperen het idee van een Bijbelse schuldkwijtschelding zoals de wet van Mozes die in een jubeljaar voorzag.

Ook tijdens het Comece-debat dook die suggestie van een massale schuldafschaffing op. Het is zeer de vraag of die wet van Mozes in Bijbelse tijden ooit werd toegepast, maar nu zou het wel eens de enige uitweg kunnen zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here