Stille moordenaar maakt 1003 slachtoffers in 2011

Vorig jaar werden 1003 personen het slachtoffer van een CO-vergiftiging. 32 van hen overleefden het niet. Vice-Eerste Minister, Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, en de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken willen daarom deze winter de burgers opnieuw sensibiliseren voor de gevaren van CO.

Uit de cijfers van het Antigifcentrum blijkt dat de meeste slachtoffers geteld werden in de wintermaanden, tussen november en maart. Het grootste deel van de ongevallen vond plaats in de badkamer. Een te oude gasboiler of een gasboiler in slechte staat, is hiervan vaak de oorzaak.

Sensibiliseren van de burgers

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en minister Joëlle Milquet wensen deze winter de preventiecampagne te herhalen, onder meer via de lokale overheden en diverse organisaties (Gezinsbond, Minderhedenforum, Kind en Gezin, ziekenfondsen, ezn.) aan wie de brochures zijn verstuurd.

“Door een reeks voorzorgsmaatregelen te nemen, kunnen we de stille moordenaar een halt toeroepen”, zegt Joëlle Milquet. Philip Willekens, Directeur-generaal Veiligheid en Preventie: “Om deze campagne te ondersteunen, informeren een fotoroman – in 11 verschillende talen – en een brochure de burgers over de risico’s en de preventiemiddelen. Belangrijk blijft dus: de stille moordenaar is gevaarlijk, maar je kan je ertegen beschermen door enkele raadgevingen te volgen!”.

Hoe kan je een CO-vergiftiging voorkomen?

CO is een kleurloos, geurloos, smaakloos en niet-irriterend gas dat vrijkomt bij slechte of onvolledige verbranding. Iedereen die de woning verwarmt op gas, kolen, hout, petroleum, pellets, stookolie, enz. kan ermee te maken krijgen. CO kan zowel bij gasboilers als bij kachels, open haarden en andere verwarmingstoestellen met brandstof ontstaan. Neem dus je voorzorgen!

Enkele tips:

Zorg voor een goede verluchting van de ruimten waarin een kachel of een boiler staat.
Laat jaarlijks je schoorsteen schoonmaken zo zorg je voor een goede werking.
Laat regelmatig je boilers, kachels of andere verwarmingstoestellen nakijken door een vakman.
Zelfs nieuwere toestellen kunnen CO veroorzaken. Installeer dus goede boilers en kachels die de rookgassen naar buiten afvoeren.
Gebruik geen verplaatsbare toestellen en andere niet aangesloten apparaten. Indien u toch gebruik maakt van dergelijke toestellen, laat ze dan niet langer dan een uur continu branden en zorg voor een goede verluchting van de ruimte.
Hoe kan je de aanwezigheid van CO herkennen?

Wie thuis last heeft van duizeligheid, moeheid, hoofdpijn of braken heeft misschien wel koolstofmonoxide in huis hangen. Indien meerdere personen tegelijkertijd of op dezelfde plaats klachten hebben en deze klachten verminderen wanneer er een toestroom van verse lucht is of wanneer deze mensen zich in de buitenlucht bevinden, kan dit ook een alarmsignaal zijn.

Meer informatie over CO? Een bestelling voor gratis campagnemateriaal?

Raadpleeg de volgende website: www.besafe.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here