Tweetaligheid Brusselse politie: N-VA bepleit invoering bonus-malussysteem

Een op de drie politieagenten in Brussel is niet tweetalig en voldoet daarmee niet aan de wettelijke vereiste van tweetaligheid om hun politietaken te vervullen. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) op een vraag van N-VA-senator Karl Vanlouwe. Vanlouwe pleit voor de invoering van een bonus-malus-systeem: meer loon voor wie de andere landstaal kent, minder loon voor wie ze niet kent.

Vanlouwe: “De onwettige situatie van de ééntaligheid bij Brusselse agenten blijft aanhouden. Zowel in 2010, 2011 en 2012 waren amper 67 procent van de Brusselse politieagenten in het bezit van een taalbrevet. Opvallend hierbij is dat van de Franstalige politieagenten (die in Wallonië wonen maar in Brussel werken) minder dan de helft in het bezit is van het vereiste tweetaligheidsattest.”

Overgangsmaatregel

Met de politiehervorming werd de verplichte tweetaligheid van alle agenten van de Brusselse politiezones ingevoerd. Aanvankelijk werd voorzien in een overgangsregeling van vijf jaar. Deze verstreek in april 2006, ondertussen meer dan zes jaar geleden.

Vanlouwe: “Sinds het aflopen van deze overgangsperiode moeten alle Brusselse politieagenten wettelijk tweetalig zijn. Agenten vervullen in de hoofdstad immers taken voor Franstalige én Nederlandstalige inwoners en voor meer dan 250.000 pendelaars uit Vlaanderen. De cijfers bewijzen echter dat de benoemingspolitiek bij Brusselse agenten niet gericht is op een correcte dienstverlening ten aanzien van Nederlandstaligen.”

Taalregels

Ondertussen is er nog steeds geen enkel resultaat van de werkgroep die in het kader van de staatshervorming de taalwetgeving moet ‘aanpassen’. Voor de N-VA mag er geen sprake zijn van een verdere versoepeling van de taalregels.

“De N-VA pleit voor meer tweetaligheid in Brussel. Slechts door een politieoptreden in beide talen is de politie in de hoofdstad in staat om haar dienstverlening op een correcte wijze te vervullen. Enkel zo kan Brussel zijn hoofdstedelijke functie vervullen”, besluit senator Karl Vanlouwe.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here