Johan Stijlemans: afscheid van een grote schepen. (deel1)

Aalst (M.Stas) Johan Stijlemans kwam 24 jaar terug in de gemeenteraad.Vier jaar later werd hij schepen. Op 31 december neemt hij afscheid van een mooie periode in zijn leven. Van moetes. N-VA, CD&V en SP.A verwijzen na 42 jaar deelname aan het bestuur de OpenVLD naar de oppositiebanken. Of ligt het aan de liberalen zelf die strategisch fout onderhandelden en boven hun soortelijk gewicht speelden? De geschiedschrijving van onze stad zal het uitwijzen.

In elke geval, voor de Aalsterse liberalen was 14 oktober een uppercut. Van 13 vertegenwoordigers verspreid over twee partijen, naar 7. Het is niet niks. Het lijkt wel of wat in het tijdperk D’Haeseleer en De Maght werd opgebouwd, in één verkiezing van de tafel werd geveegd. Voor het eerst sinds klein Aalst nog bestond, zijn de liberalen in de Denderstad kleiner dan de Vlaams-nationalisten. Het doet pijn, maar bij liberalen genezen de wonden oppervlakkig snel. Nu nog hopen dat ze tot op het bot genezen.

Johan Stijlemans is een beminnelijke man die weet wat hij wilt, en daar ook voor gaat. Zelfs als ze het hem moeilijk maken, blijft hij er voor gaan. Hij is en was geen politicus die beleid voert met de natte vinger. Integendeel. Ook als hij het familiaal eens wat moeilijker heeft, staat verantwoordelijkheid nemen, voorop.

De laatste jaren kenden we hem vooral als Schepen van Mobiliteit. Zijn vijanden in de partij en snodaards in de stad noemden hem steevast de ‘Schepen van Immobiliteit of Stilstand’. Johan geef toe dat hij wel eens wakker ligt van het mobiliteitsvraagstuk in zijn stad. Volgens hem zijn er ruim voldoende parkeerplaatsen in Aalst. “Wanneer volgend jaar het parkeergeleidingssysteem wordt geïmplementeerd, vinden we daar straks ook de weg naartoe… Woensdag in deel 2 gaan we uitvoeriger in op het mobiliteitsvraagstuk en hoe het verder kan en moet in de toekomst. Schepen Ann Van de Steen mag vanaf 2 januari verder werken en zoeken naar de juiste oplossing. “Ik wens haar veel succes” zegt hij met zijn typische lach.

Wat de man geboren in 1960 gaat doen vanaf januari? Gaat hij naar het bedrijsleven? Verlaat hij Aalst en kiest hij voor een grotere modernere stad? Stapt hij uit de politiek of juist niet? Wilt hij het de D’Haese-ploeg moeilijk maken of laat hij toch maar de oppositiekelk aan hem voorbij gaan? Dit lezen we vrijdag in het derde deel op www.belg.be.

“De beste bestuursperiode van mijn vier, was die van 2001-2006, zeg maar Anny De Maght III” vertelt Johan Stijlemans. “Dan hebben we grote beslissingen kunnen nemen. Ik op Ruimtelijke Ordening, Patrick De Smedt op Openbare Werken, Gracienne Van Nieuwenborgh vaak als waarnemend burgemeester toen Anny De Maght afwezig was door ziekte. Toen ging het vooruit. Dan is de basis gelegd, zeg maar de fundamenten, voor een modern Aalst, de 21ste eeuw waardig.”

“Als Schepen van Ruimtelijke Ordening had ik zeer snel door dat we met Aalst een achterstand dienden in te halen wilden we als centrumstad blijven meetellen. Meer zelfs, opnieuw meetellen, want we telden al niet meer mee.”

Er kwamen op voorstel van het departement ruimtelijke ordening drie masterplannen. Plannen die de stadsvernieuwing noodzakelijk ingang lieten vinden in onze stad. Het masterplan Watertorenwijk, het masterplan Stationsomgeving en het masterplan Hopmarkt-Keizerspoort.

Projecten waar schepen Stijlemans oprecht fier over is, en als het ware de vader is van de Aalsterse vernieuwing.

Met de heraanleg van het Collinetplein loopt het masterplan Watertorenwijk op zijn einde. Het masterplan Hopmarkt-Keizerspoort is volop in uitvoering met de ondergrondse parking en de nieuwe Hopmarkt. Het mooie Vredeplein is daar een onderdeel van, het Keizersplein en de parking Keizershallen moeten volgen.

De Stationsomgeving is volop aan het vernieuwen en verbeteren. Allemaal plannen van tussen 2001 en 2006 die nu worden uitgevoerd.

“De afgelopen zes jaar is er eigenlijk zo goed als niets nieuws gebeurd. Het is erg, maar het is zo. Met dank aan o.a. het huidige kabinet ruimtelijke ordening. Openbare Werken heeft kunnen uitvoeren wat vastlag. En de schepen van financieën Serge Grysol(Open VLD) heeft Aalst uit financiële avonturen weten te houden. En we hebben een goede financiële kas nagelaten voor de opvolgers. De kiezer heeft dit allemaal niet weten te appreciëren, maar de waarheid dat de liberalen de laatste 10 à 12 jaar veel en goed werk verzet hebben voor de stad, heeft haar rechten.” De kracht van de verandering zonder veel programma zal nu, hopelijk voor Aalst, kunnen oogsten wat de liberalen gezaaid hebben.

“Ik ben dankbaar dat ik met een goede administratie heb mogen en kunnen samenwerken,” wil de schepen toch nog onderlijnen als we het hoofdstuk ruimtelijke ordening afsluiten.

Woensdag staan we stil bij de mobiliteit, vrijdag bij de toekomst van een politicus, toch op de eerste plaats een mens, die niet kan gaan stempelen op 1 januari, geen vervangingsinkomen heeft en als 50’er opnieuw moet gaan solliciteren, zoals zovelen. “Zij die denken dat ik niet meer moet werken en binnen ben, hebben het verkeerd voor…”

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here