Einde van het Vlaams-Marokkaans huis Daarkom?

Brussel (redactie/johan) Het Vlaams-Marokkaans huis Daarkom ontslaat vijf van de zeven werknemers en zou op 14 december de deuren sluiten voor renovatiewerken. Over de toekomst van Daarkom zelf bestaat geen duidelijkheid. “Een project dat nooit aan de verwachtingen heeft kunnen voldoen”, vinden N-VA-parlementsleden Willy Segers (Vlaams Parlement) en Karl Vanlouwe (Senaat).

Op 31 mei 2006, meer dan 5 jaar geleden, ondertekenden toenmalig Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux en de Marokkaans minister Nouzha Cherkouni de overeenkomst tot oprichting van een Vlaams-Marokkaans cultuurhuis te Brussel. Al snel werd aan het project de naam ‘Daarkom’ (Arabisch voor ‘jullie huis’) gegeven.

Kort daarna, op 21 juni 2006, werd het gewezen theater ‘La Gaîté’ gehuurd van de NV Immoveld. De jaarlijkse huurprijs bedraagt meer dan 250 000 euro. De keuze voor dit historisch theater in hartje Brussel was een statement dat het belang van Daarkom in de verf moest zetten. De huurprijs werd betaald door de Vlaamse Gemeenschap.

Het project werd gestuurd door toenmalig Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux. Na negatieve adviezen van de Inspectie Financiën en van de minister van Begroting, werd op 17 oktober 2006 uiteindelijk goedkeuring gegeven voor het project. Vooral omdat er al contracten getekend waren.

Enkele maanden later, op 18 januari 2007, werd de vzw Vlaams-Marokkaans Cultuurhuis opgericht.

In 2008 werd een beheersovereenkomst afgesloten met de Vlaamse Gemeenschap. De mogelijkheid werd voorzien dat de Marokkaanse overheid kon participeren aan deze convenant.

Ondertussen vond geen enkele activiteit plaats in het Vlaams-Marokkaans Cultuurhuis. Buitenshuis werden enkele kleine initiatieven genomen, maar het Cultuurhuis bleef gesloten door werkzaamheden. Er werden wel aanzienlijke bedragen jaarlijks uitgegeven aan huurlasten, personeelskosten, meubilair, informatica, verbouwingen,…Nog voor de opening van Daarkom in september 2011 werd ongeveer 5,304 miljoen euro uitgegeven.

Uit de jaarrekeningen blijkt slechts één belangrijke post van inkomsten, m.n. subsidies van de Vlaamse Gemeenschap.

“Het ontslag van de meeste werknemers, de sluiting voor een renovatie en de onzekerheid over de toekomst van het project tonen aan dat het Vlaams-Marokkaans Huis nooit aan de verwachtingen heeft kunnen voldoen. Het project is verkeerd gestart en heeft veel geld gekost aan de Vlaamse overheid. Dit geld was beter besteed aan initiatieven die de mensen van Marokkaanse afkomst uit Brussel echt betrekken bij de Vlaamse Gemeenschap in Brussel”, besluiten de N-VA-parlementsleden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here