10 jaar patiëntenrechtenwet in het teken van goede relatie

“In een goede relatie weet je wat je aan elkaar hebt. Ook in een relatie tussen zorgverlener en patiënt is dat belangrijk”. Met die slagzin legt de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in zijn nieuwe campagne over patiëntenrechten de nadruk op de voordelen die volgen uit een goede zorgrelatie tussen patiënt en zorgverlener.

De patiëntenrechtenwet* kan nog beter bekend gemaakt worden bij het brede publiek. Doorgaans zijn patiënten wel op de hoogte van het bestaan van hun rechten, maar weinigen zijn vertrouwd met de toepassing ervan. Ook de voordelen die de wet inhoudt voor zowel de zorgverlener als de patiënt, zijn nog niet voldoende bekend.

Met deze nieuwe campagne wil de FOD Volksgezondheid de patiëntenrechtenwet beter bekend maken en tegelijk focussen op de voordelen die een goede zorgrelatie (die deze wet aanmoedigt) oplevert, zowel voor de patiënt als voor de zorgverlener. Belangrijke aandachtspunten in de campagne zijn: vertrouwen, transparantie, samenwerking, duidelijke informatie en vermijden van misverstanden. Een goede zorgrelatie kan immers de kwaliteit van de zorg alleen maar verhogen. Dat is goed voor de patiënt én voor de zorgverlener.

Een centraal element in deze nieuwe campagne is de website www.patientenrechten.be, die een eigentijds ontwerp met een vintagetoets combineert. De bezoeker vindt er gemakkelijk en snel zijn weg naar alle nuttige info. Er is een aparte rubriek waarin de zeven patiëntenrechten op een eenvoudige en toegankelijke manier worden uitgelegd. Ook de voordelen voor zowel de zorgverlener als de patiënt komen er aan bod.

* De ‘Wet betreffende de rechten van de Patiënt’ dateert van 22 augustus 2002. In 2003 lanceerde de FOD Volksgezondheid een eerste nationale informatiecampagne om de nieuwe patiëntenrechtenwet bij het brede publiek kenbaar te maken. In 2007 volgde een tweede campagne met als thema “Een uitnodiging tot dialoog”. Daar stond de dialoog tussen patiënt en de zorgverlener centraal.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here