De lul van het jaar zei nee tegen een condoom

Aalst (redactie/mas) Naar aanleiding van Wereld Aidsdag maant Open Vld-holebimeter in het Vlaams Parlement, Irina De Knop, de minister van Welzijn aan tot actie: “Verschuil jezelf niet langer achter het federaal actieplan”, luidt haar boodschap.

In Lennik, waar ze bevoegd is voor Jeugd, neemt Irina De Knop een initiatief om de jongeren aan te zetten tot veilig seksueel gedrag, onder het motto ‘De lul van het jaar zei neen tegen een condoom’. “Als de minister van Welzijn geen top-down beleid voert, moet het maar bottom-up vanuit de lokale besturen.”

Volgens het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) waren er vorig jaar 1.177 nieuw hiv-diagnoses of 3,2 per dag. Ondanks een lichte numerieke achteruitgang met 2% ten aanzien van 2010 is er sprake van een stabilisatie op hoog niveau. “De hiv-epidemie verliest dus geen terrein”, zegt De Knop.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maant België aan om een geïntegreerd beleid voor de bestrijding van HIV en andere seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) op poten te zetten. De federale minister van Volksgezondheid werkt aan een actieplan, maar voor het preventieve luik is Vlaanderen bevoegd. “Het stoot me tegen de borst dat de Vlaamse minister van Welzijn zich blijft verschuilen achter zijn federale collega om geen initiatieven te nemen op het vlak van preventie”, stelt Irina De Knop.
“In zijn jongste beleidsbrief komt hij niet verder dan te stellen dat de federale minister van Volksgezondheid in het najaar een voorstel van planning opmaakt voor de werkzaamheden. Een mager beestje, als je weet dat dit de uitvoering is van het doelmatig en doeltreffend hiv- en aidsbeleid waar het Vlaams Parlement in een resolutie van 1 februari 2012 om gevraagd heeft.”
Irina De Knop twijfelt aan de wil van de minister van Welzijn om daadwerkelijk initiatieven te nemen die de hiv-epidemie een halt moeten toeroepen. In zijn antwoord op haar schriftelijke vraag hierover stelt de minister klaar en duidelijk dat hij geen extra financiële middelen uittrekt voor het plan. “Op zijn minst zou de minister kunnen luisteren naar de roep van de terreinwerkers om meer veldwerk te kunnen verrichten en zijn beleid in die zin bijsturen”, aldus Irina De Knop.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here