Nieuwe gevangenis Haren is veel te klein

Vanaf 2016 bijkomend tekort van 544 cellen voor volwassenen in Brussel

Uit een antwoord op een schriftelijke parlementaire vraag van ondergetekende blijkt dat de geplande ‘supergevangenis’ van Haren een heel pak kleiner zal zijn dan aanvankelijk aangekondigd. Bij herhaling werd gesteld dat deze gevangenis 1.190 gedetineerden zou kunnen herbergen, waaronder 30 jongeren. Nu blijkt dat de totale capaciteit herleid wordt tot 1.026, met hooguit 996 plaatsen voor volwassenen (160 vrouwen, 836 mannen). Dit is maar liefst 164 plaatsen minder dan het oorspronkelijk voorziene aantal van 1.190.

De actuele Brusselse gevangenispopulatie bedraagt 1.471 volwassenen (cijfers maart 2012), waarvan 91 vrouwen en 1.380 mannen. De regering heeft evenwel bij herhaling gesteld dat het Masterplan zal gerespecteerd worden en dat Haren in de plaats komt van de drie bestaande Brusselse gevangenissen. Dit betekent dat er na de geplande sluiting van de gevangenissen van Vorst, Sint-Gillis en de vrouwengevangenis van Berkendael een tekort ontstaat van 544 plaatsen voor mannelijke gedetineerden in Brussel, terwijl de huidige gevangeniscapaciteit van de drie Brusselse instellingen vandaag reeds volstrekt ontoereikend is voor de vele verdachten en veroordeelden in de hoofdstad en in Halle-Vilvoorde.

Het Vlaams Belang blijft dan ook van mening dat de drie bestaande Brusselse instellingen en zeker de pas gerenoveerde instelling van Sint-Gillis (750 plaatsen), behouden moeten blijven. Het zou een immense verspilling van middelen zijn als Sint-Gillis over enkele jaren zou worden afgebroken of herbouwd voor andere doeleinden. Het is toch wel merkwaardig dat minister van Justitie Turtelboom overal is gaan smeken voor nieuwe locaties, terwijl er nauwelijks een gunstiger gelegen gevangenis in het land is dan deze van Sint-Gillis. Ook de gevangenis van Vorst zou beter grondig gerenoveerd worden naar het voorbeeld van deze van Sint-Gillis.

Ter verduidelijking: in mei 2012 werd de modernisering van Sint-Gillis voltooid met de renovatie van vleugel B. De andere vier cellenvleugels waren reeds vroeger aangepakt. De kostprijs voor deze laatste renovatie, die drie jaar in beslag nam, bedroeg 7,5 miljoen euro. Daarnaast werd ook het medisch centrum vrij recent gerenoveerd (tussen april en oktober 2005), voor een kostprijs van 1,18 miljoen euro. Sinds 2006 werd er in totaal voor meer dan 10 miljoen euro in deze gevangenis geïnvesteerd. Het zou onvoorstelbaar zijn dat deze aanzienlijke inspanningen uiteindelijk niets meer zouden zijn dan kosten op het sterfhuis en dat men overal in het land en zelfs in Nederland hopeloos op zoek moet gaan naar dure bijkomende capaciteit, terwijl er in Brussel bijna 1.500 plaatsen worden geliquideerd.

Uiteraard zal de minister hierover uitgebreid ondervraagd worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here