Jean-Jacques De Gucht (OpenVLD) wilt gaybashing voorkomen

foto ZIZO Cavaria
foto ZIZO Cavaria

Aalst (redacties/mas) Jean-Jacques De Gucht, Vlaams Parlementslid Open VLD,  dient een resolutie in ter preventie van gaybashing. “België is altijd een vooruitstrevend land geweest op het vlak van gelijke rechten voor homo- en transseksuelen. Denk maar aan het huwelijk, het wettelijk samenwonen en de adoptieregeling.” zegt Jean-Jacques De Gucht.

“Maar deze gelijke behandeling op papier betekent echter nog niet dat zich dit in de praktijk ook zo stelt.” gaat hij verder. “Reportages in Panorama en Volt hebben aangetoond dat het zich openlijk uiten als homo- of transseksueel zowel verbale als fysieke reacties kan uitlokken. Het is verkeerd te stellen dat zich dit enkel door allochtonen zou gebeuren, maar we moeten toch ook wel durven stellen dat een deel van de allochtone bevolking zich openlijk negatief opstelt ten aanzien van medeburgers met een “andere” seksuele geaardheid.”

Maar er is meer. Ook vrouwen worden soms op een ontoelaatbaar seksuele manier benaderd wanneer ze over straten en pleinen lopen. Bewijs hiervan is de reportage “Femme de la Rue” van Sofie Peeters.

Jean-Jacques De Gucht heeft daarom een resolutie ingediend die vraagt aan de Vlaamse Regering om te kijken naar de rol die het Platform Allochtone Jeugdwerkingen, het onderwijs en de verschillende geloofsgemeenschappen kunnen spelen in het verhogen van de openheid bij jongeren ten aanzien van seksuele- en genderdiversiteit.

Jean-Jacques De Gucht: “opvoeding en onderwijs, alsook bepaalde interpretaties van religieuze overtuigingen dragen fundamenteel bij tot het beeld dat men over homo’s, transseksuelen of vrouwen heeft. Om hier een kentering in teweeg te brengen vragen we bijvoorbeeld dat dit thema een van de speerpunten zou worden van het Platform Allochtone Jeugdwerkingen. We vragen ook dat het charter dat de onderwijskoepels en minister Pascal Smet hebben ondertekend en dat het respect voor alle seksuele geaardheden moet garanderen geen dode letter blijft. Tot slot pleiten we ook dat de diverse geloofsgemeenschappen in dit verhaal betrokken worden. Op die manier hopen
we dat dit initiatief er kan toe leiden dat thema’s zoals homoseksualiteit, gendertransseksualiteit en een respectvolle houding ten aanzien van vrouwen meer aandacht verdienen, en gekaderd worden binnen de Belgische wetgeving en cultuur.”

De resolutie wordt namens Open Vld ondertekend door Jean-Jacques De Gucht, Herman Schueremans, Bart Tommelein, Peter Gysbrechts en Sas van Rouveroij. Voor Groen tekenen fractievoorzitster Elisabeth Meuleman en Hermes Sanctorum.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here