ACW dient coöperanten te vergoeden

Dat de auditeur van de Raad van State adviseert de regeling omtrent Arco te vernietigen, is voor de N-VA niet meer dan logisch. De manier waarop de regeling tot stand kwam, is op z’n minst dubieus te noemen. N-VA-Kamerlid Peter Dedecker: “Voor ons is het ook niet de belastingbetaler, maar het ACW dat haar coöperanten dient te vergoeden voor de geleden schade”.

Dat de toetreding van Arco tot het depositogarantiefonds pas in orde kwam nadat duidelijk was dat Dexia finaal ten onder zou gaan, is op z’n minst dubieus te noemen. De Inspectie van Financiën stelde in haar advies aan de regering onomwonden dat “dringend een algemeen regime wordt geïnstalleerd om te antwoorden op één specifiek geval, wat niet zonder risico’s is”. Ook de gouverneur van de Nationale Bank waarschuwde dat moest nagegaan worden in hoeverre dit conform de Europese regels is. Iets wat door de Europese Commissie ten stelligste wordt betwist.

Ook principieel lijkt dit geheel logisch: het ACW kon dankzij de winstbewijzen in DBB (nu Belfius) jarenlang de winsten afromen. Winsten ontstaan mede dankzij haar eigen activiteiten via Arco. Het is dan ook niet meer dan normaal dat de organisatie ook opdraait voor de verliezen. Peter Dedecker: “De winsten privatiseren en de verliezen collectiviseren, is immers een principe waar sociale organisaties als ACW steeds terecht tegen vechten”.

Hier komt nog bij dat ACW/Arco in de Raad van Bestuur van Dexia mee de groep finaal de doodsteek heeft gegeven door haar “niet-aflatende drang naar dividenden”, dixit het rapport van de Dexia-commissie. “Het ACW is in deze een pyromaan die de eigen woning in brand steekt en nadien een brandverzekering afsluit”, aldus Peter Dedecker.

Volgens Peter Dedecker is verder onderzoek nog steeds nodig. “Immers, zowel het ACW als prominente leden zoals Yves Leterme en Jean-Luc Dehaene die steeds aan investeerders-coöperanten de boodschap gaven dat Arco-aandelen veilige en gewaarborgde spaarproducten zijn, zonder eerst na te gaan of de regeling de Europese toets zou doorstaan.” Dit kon en mocht van de meerderheidspartijen niet onderzocht worden in befaamde Dexia-commissie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here