Gent meet afval op openbaar domein

Door de afval in het openbaar groen te meten wil het stadsbestuur een zicht krijgen op de hoeveelheden afval en de aard ervan en weten waar de knelpunten zijn. Men deelt het afval op in drie soorten. Zwerfvuil zijn de vaste afvalstoffen die ongewild verwaaien en aangetroffen worden op een niet daarvoor bestemde, willekeurige plaats. Sluikstort is afval dat niet in een daarvoor bestemde recipiënt wordt achtergelaten. Tenslotte is er het afval in afvalkorven, inclusief het afval in zakjes dat omheen afvalkorven wordt geplaatst

Tijdens een studie opgemaakt in 2003 werd de aanwezigheid van afval per openbare groene ruimte genoteerd. De huidige afvalmeting zal gebeuren voor de gevoelige groene ruimten in Gent op 91 plaatsen. In elke geselecteerde groene ruimte gebeurt zowel een kwalitatieve als kwantitatieve meting van het aanwezige afval. Hierbij wordt de volledige oppervlakte beschouwd.

De kwalitatieve meting gebeurt op basis van 4 netheidsgraden, gaande van zeer goed, goed , voldoende en onvoldoende. Bijkomend zal ook melding gemaakt worden van de klimatologische omstandigheden en eventueel factoren die een nadelige invloed kunnen hebben op de netheid zoals graffitti, onkruid en zo. De onderhoudsafdelingen verzamelen iedere vrijdag het afval in het openbaar groen. Als het noodzakelijk is komt er een tweede ronde in de loop van de week. Men noteert de ingezamelde hoeveelheid (m³) zwerfvuil en de tijd die men besteedt aan de inzameling. Deze kwantatieve meting moet toelaten de kwalitatieve meting cijfermatig te ondersteunen.

De metingen gebeuren voor elke groene ruimte wekelijks gedurende 5 weken telkens op een andere weekdag. Deze metingen lopen vanaf 10 april tot en met 12 mei 2006. Er gebeuren ook maandelijkse metingen gedurende 5 maanden. Deze lopen vanaf april tot en met augustus 2006. De Groendienst wil deze metingen jaarlijks herhalen.

Meer informatie is beschikbaar bij de Groendienst, Ferdinand Lousbergskaai 32, Gent, tel. 09 225 68 59, fax 09 233 67 62, e-mail groendienst@gent.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here