Europa investeert bijna 400 000 euro in duurzame havens

De stuurgroep van de Grensregio Vlaanderen-Nederland heeft Europese subsidies toekend aan het project ‘Duurzame Zeehavens’. In totaal gaat er 397 214 euro naar de duurzame ontwikkeling van de havens van Antwerpen, Gent, Zeebrugge, Oostende en Terneuzen/Vlissingen. De bevoegde gedeputeerde Peter Bellens is verheugd met deze beslissing: “Dit project heeft een belangrijke impact op de provincie Antwerpen. 155.000 euro gaat immers naar de Haven Van Antwerpen om een milieugerelateerde databank voor zeescheepvaart te onderzoeken.”

De stuurgroep van de Grensregio Vlaanderen – Nederland, het orgaan dat beslist over de verdeling en de toekenning van Europese fondsen, heeft een nieuw project goedgekeurd met een belangrijke impact op de Antwerpse grensregio.

De middelen zijn afkomstig van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en worden via het Interreg IV A programma Vlaanderen – Nederland ingezet om over de grens samenwerking met onze Noorderburen te stimuleren.

Gedeputeerde Peter Bellens, vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen in de stuurgroep, is verheugd dat onderstaand project werd goedgekeurd.

Samenwerking tussen havens rond duurzame ontwikkeling

Het goedgekeurde project draagt de naam Duurzame Zeehavens. Hierin werken de havenbesturen van Gent, Zeebrugge, Oostende, Antwerpen en Terneuzen/Vlissingen samen rond een duurzame ontwikkeling van de haven. In het bijzonder leggen ze hierbij de focus op energetische verduurzaming. De totale projectkost bedraagt 794 428 euro waarvan 397 214 euro door Europa gefinancierd wordt. Hiervan wordt 155 000 euro geïnvesteerd in de provincie Antwerpen.

De Haven van Antwerpen zal in het kader van dit project een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar een milieugerelateerde databank voor de zeescheepvaart. Het verleden leert dat het ter beschikking stellen van milieugegevens van rederijen alsook de verwerking ervan tot betrouwbare informatie een belangrijke uitdaging vormen. Het oprichten van een milieugerelateerde databank met een onafhankelijke organisatie die gegevens van en voor rederijen beheert om deze dan ter beschikking te stellen van verschillende partijen kan hierop een antwoord bieden. Ook havenbesturen, overheden en wetenschappers zouden op verschillende manieren gebaat kunnen zijn bij het bestaan van een dergelijke milieugerelateerde databank.

De haalbaarheid van dergelijke databank en het beheer ervan door een onafhankelijke organisatie dient echter nog onderzocht te worden en zijn het voorwerp van deze studie die deel uitmaakt van het project.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here