Europees Parlement stelt verlanglijstje op voor verkiezingen 2014

Begin volgend jaar moet de Raad beslissen over de te volgen procedure voor de volgende Europese verkiezingen in 2014. Hoewel het Europees Parlement enkel een adviserende rol heeft, gaf de plenaire vergadering vandaag al een schot voor de boeg met een duidelijk verlanglijstje.

N-VA Europees Parlementslid Frieda Brepoels licht toe: “Een belangrijke kwestie is de datum van de Europese verkiezingen. Traditioneel vindt de Europese stembusgang begin juni plaats. In 2014 dreigen de verkiezingen daardoor echter in het Pinksterweekend van 8 juni te vallen. Dit zou een nefast effect kunnen hebben op de opkomst, zeker omdat de meeste lidstaten geen stemplicht kennen. Daarom zullen de Europese verkiezingen wellicht in mei worden georganiseerd (15-18 of 22-25 mei).” Niet onbelangrijk volgens Brepoels aangezien de Vlaamse verkiezingen steeds samen moeten vallen met de Europese verkiezingen.

Daarnaast schuift het Europees Parlement volgende prioriteiten naar voor:

De verkiezingen bieden een kans om de politieke legitimiteit van zowel het Parlement als de Commissie te versterken. Het Parlement ziet hiervoor 2 concrete pistes:

Europese politieke partijen worden gevraagd kandidaten voor te dragen voor het voorzitterschap van de Commissie. Deze kandidaten moeten een leidende rol spelen in de verkiezingscampagne van het Parlement, door persoonlijk hun programma in alle lidstaten van de Unie te presenteren.

Zoveel mogelijk leden van de volgende Commissie zouden uit de gelederen van het in 2014 gekozen Europees Parlement moeten komen.

Een goede genderbalans is noodzakelijk: elke lidstaat zou zowel een vrouwelijke als een mannelijke kandidaat moeten voordragen voor het volgende College van Commissarissen.

lidstaten worden gevraagd gepaste en proportionele minimum kiesdrempels in te stellen.

Brepoels verwelkomt belangrijke delen van de resolutie maar betreurt twee zaken: “In Vlaanderen bestaan er al regels voor een goede man-vrouwverhouding op verkiezingslijsten, een amendement om dit ook voor de Europese verkiezingen te doen, werd weggestemd. En het invoeren van een kiesdrempel voor de Europese verkiezingen is nefast omdat dit de dominantie van de grote fracties alleen maar zou versterken.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here