Geen tijd meer investeren in kleine criminaliteit

Geen tijd meer investeren in 'kleine' criminaliteit is verkeerd en
onaanvaardbaar signaal. De procureur van Oudenaarde heeft de politiekorpsen uit zijn regio meegedeeld dat hij bepaalde feiten niet zal vervolgen maar onmiddellijk en automatisch zal seponeren. Hij vraagt de politiemensen dan ook om van deze feiten geen omstandig proces verbaal meer op te maken. Minister van binnenlandse zaken Patrick Dewael steunt het initiatief en wil het zelfs uitgebreid zien naar andere gerechtelijke arrondissementen en politiezones.

Het signaal dat op deze manier gegeven wordt kan alleen maar leiden tot een nog groter gevoel van straffeloosheid bij de daders van deze zogezegd 'kleine' criminaliteit. Als winkeldiefstallen niet meer worden vervolgd, welk middel heeft een eigenaar dan nog om zijn eigendommen te beschermen? En natuurlijk moeten agenten bij caféruzies proberen de vechtersbazen tot inkeer te brengen, maar als er klappen vallen, meubilair sneuvelt, … kan men daarna toch niet zonder meer overgaan tot de orde van de dag? Ook voor de slachtoffers van deze vormen van criminaliteit ziet het er in dit voorstel zeer slecht uit. Niet alleen moeten zij genoegen nemen met diefstal, geweld, … zij zien bovendien iedere kans dat de dader verantwoording voor zijn daden zal moeten afleggen, verloren gaan. Het gevoel van onrechtvaardigheid en onveiligheid zal enkel toenemen.

De N-VA wijst er ook op dat deze politionele afhandeling zal leiden tot meer rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid. Welk soort winkeldiefstallen wordt beschouwd als 'te seponeren', hoeveel klappen kan iemand uitdelen zonder vervolgd te worden, … iedere agent zal daar op de plaats van het incident een interpretatie moeten aan geven die verstrekkende gevolgen kan hebben. Dit is voor slachtoffers onaanvaardbaar. Zij moeten er op dat soort ogenblikken kunnen op vertrouwen dat de overheid aan hun kant staat en de zaak ernstig behandelt.

De visie van de procureur van Oudenaarde en minister Dewael is misplaatst en bovendien kortzichtig. Als "kleine" misdrijven niet meer worden vervolgd, zullen misdrijven uit de "midden-categorie" snel als "normaal" en niet zwaarwegend worden beschouwd, waardoor de de tolerantiegraad naar een gevaarlijk niveau kan verschuiven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here