Aalst krijgt met Soroptimist een serviceclub voor vrouwen

Aalst (redactie/mas) Soroptimist International club Aalst, een serviceclub voor professioneel actieve vrouwen, wordt op 1 december officieel opgericht in Aalst, maar heeft in de aanloop naar de officiële start al bewezen dat de club werk wil maken van de kansarmoedebestrijding in Aalst.

Niet alleen door projecten financieel te steunen maar ook door kennisoverdracht. Armoede voorkomen door vrouwen en jonge meisjes weerbaarder en zelfstandiger te maken kadert helemaal in de filosofie van
deze internationale serviceclub.

Soroptimist is een internationale serviceclub voor vrouwen. Wereldwijd telt de club 90.000 leden, verdeeld over 124 landen. Hiermee is Soroptimist de grootste vrouwelijke NGO ter wereld.

In België zijn er 57 clubs met 1.741 leden. Op 1 december wordt Aalst
de 58ste club van België. De leden zijn professioneel actieve, hoogopgeleide vrouwen die hun professionele knowhow en netwerk belangeloos ten dienste stellen van lokale en internationale projecten die de verbetering van de positie van de vrouw nastreven.

Deze doelstellingen worden gerealiseerd door beter onderwijs aan te bieden en
door de ontwikkeling van het leiderschap van vrouwen te stimuleren. Soroptimist is vertegenwoordigd bij UNICEF, UNESCO, de VN, de Raad van Europa, European Women’s Lobby enz.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here