De dodelijke steekpartij in het Brusselse Centraal Station

De dodelijke steekpartij in het Brusselse Centraal Station van gisteren, waarbij een 17-jarige jongeman werd vermoord, doet opnieuw de vraag rijzen naar de veiligheid in de Brusselse trein- en metrostations. Week geleden diende ondergetekende een interpellatie terzake in, naar aanleiding van een aangifte van vandalisme in een overvol metrostel. Dit leidde tot interessante gesprekken met verschillende federale politieagenten van de metrobrigade. De overheid lijkt het probleem te onderkennen door de inzet van stewards; maar de realiteit is enigszins anders.

Zo blijkt dat de vroegere politiehervormingen nefast zijn voor de veiligheid van de metrogebruikers in de hoofdstad. Waar er voor de politiehervorming permanent 17 ploegen van 2 man patrouilleerden, werd dit na de politiehervorming herleid tot amper 4 ploegen van 2 man. En dit voor 70 metrostations. Bij ziekte vermindert dit aantal verder.Wanneer getuigen nog de moeite doen om de metropolitie te verwittigen voor een incident, kunnen de agenten na bijvoorbeeld twee overstapbeurten niet meer doen dan de gevolgen van het misdrijf of incident te acteren. Dit zorgt voor demotivatie van de burgers én de politiemensen.

Voor zover de politiehervorming al zou geleid hebben tot meer blauw op straat, heeft ze alleszins niet gezorgd voor meer blauw op de metrolijnen. Bovendien blijken weliswaar de meeste bewakingscamera's in de stations te werken, maar worden de beelden niet eens opgenomen. Het is nochtans niet meer nodig om zoals vroeger per camera één videoband permanent te gebruiken met een immense videotheek tot gevolg. Tegenwoordig zou een schijf in één terminal kunnen volstaan. Zonder mogelijk gebruik in de rechtszaal zijn deze beelden dan ook van weinig nut. Ook met de dataverwerking van de metropolitie loopt het blijkbaar fameus fout. Begin dit jaar werd een programma in gebruik genomen voor de registratie van P.V's. Met het programma op zich blijkt niets mis, integendeel. Alleen is het programma geïnstalleerd zonder de agenten eerst de nodige opleiding te geven. Gevolg: P.V.'s durven al eens te verdwijnen met procedurefouten en seponeringen of vrijspraak voor ernstige feiten tot gevolg. De centrale server, opgesteld in het IBM -gebouw blijkt ook zeer goed te werken. Alleen kunnen de datakabels maar een zeer beperkte overdracht gegevens aan. Van zodra meerdere agenten gegevens tegelijkertijd willen invoeren, valt het metrocommissariaat uit het netwerk, met wachttijden en frustratie tot gevolg.

In de keuze voor openbaar of privé-vervoer is veiligheid in de brede zin van het woord, dus niet alleen de verkeersveiligheid, van minstens even groot belang als bijvoorbeeld de kostprijs, de reisduur, frequentie van de verbinding en het comfort enz.

Het is de primaire taak van iedere overheid om de veiligheid van de bevolking te garanderen. Helaas stellen we vast dat zowel de federale overheid voor de NMBS als de Brusselse overheid voor de MIVB hierbij serieus in gebreke blijven. Voor wat betreft de onveiligheid op het metronet vraagt het Vlaams Belang alvast een stijging van het aantal metroagenten, minstens tot het vroegere niveau van 17 ploegen, en de effectieve registratie van alle beelden van de bewakingscamera's aldus Erland PISON

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here