ANGLICAANSE KERK VERWERPT TOELATING VAN VROUWEN TOT HET BISSCHOPSAMBT

Aalst (redactie/mas) De synode van de anglicaanse Kerk van Engeland heeft dinsdagavond de wijding van vrouwelijke bisschoppen nipt verworpen. Uiteindelijk ontbrak het slechts aan zes stemmen. Voor de goedkeuring was in elk van de drie kamers van de synode (bisschoppen, priesters en leken) een tweederdemeerderheid nodig.

Er was wel een meerderheid bij de bisschoppen (44 voor en 3 tegenstemmen) en de priesters (148 voor en 45 tegenstemmen), maar niet bij de leken waar zich slechts 64% (132 voor en 74 tegen) voor vrouwelijke bisschoppen uitsprak.

Vele anglokatholieken vreesden dat de goedkeuring een ernstige hinderpaal zou vormen voor de oecumenische toenadering en samenwerking met Rome. In de praktijk maakt de wijding van vrouwelijke bisschoppen volgens hen een hereniging binnen afzienbare tijd onmogelijk.

Ook binnen de evangelicale vleugel van de anglicaanse Kerk bestond op basis van Bijbelse gronden weerstand tegen het toezicht door vrouwelijke bisschoppen, die het vormsel zouden toedienen, maar net zo goed nieuwe priesters zouden wijden. Aan de verkiezing ging tien jaar voorbereiding vooraf.

Nochtans gaven eerder al 42 van de 44 anglicaanse bisdommen in Engeland en Wales hun goedkeuring. Maar in vele anglicaanse parochies is een meerderheid van de gelovigen het ronduit oneens met dit plan. De nipte stemming van dinsdagavond dreigt te zorgen voor nog meer verdeeldheid binnen een toch al sterk verdeelde anglicaanse kerkgemeenschap.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here