Peumans vraagt Vlaams bier voor het Vlaams Parlement

Het zal niemand verwonderen dat er zowel tijdens de vele recepties, als in de restaurants en de koffiekamer van het Vlaams Parlement al eens een glas bier geschonken wordt. Daar kan niemand iets op tegen hebben. Een frisse pint van tijd tot tijd kan smaken. De in Vlaanderen zeer gegeerde geestrijke drank maakt momenteel onderwerp uit van de politieke agenda.

Zo rijzen er ernstige vragen over de dominante marktpositie van InBev; een goedboerende internationale speler met helaas weinig oog voor economische verankering, werkgelegenheid, productkwaliteit en productprijskwaliteit. En dit terwijl InBev, met een marktaandeel van 57,2%, op de goede wil van de Belgische overheid rekent om uitzonderingen inzake concentratie te behouden.

Recente bedrijfseconomische beslissingen van InBev, zoals de systematische prijsstijgingen en het sluiten of verhuizen van productie-eenheden wakkeren de ongerustheid aan. Berichten over een eventuele nieuwe, grote productieafdeling in München voorspellen weinig goeds voor de Vlaamse en Waalse InBev-vestigingen.

Het opkopen van kleinschalige brouwerijen door grote concerns (horizontale concentratie) werkt marktverstorend. Hetzelfde geldt voor de toenemende greep van grote brouwerijen op de distributie en de verkoop door het opkopen van cafés met de bedoeling exclusiviteitsovereenkomsten op te maken die enkel de verkoop van de eigen merken toelaten. (verticale concentratie)

Beperkingen voor zowel de horizontale- als de verticale concentratie kunnen een antwoord bieden op de dominante marktpositie van InBev.

N-VA-collega en Kamerlid Patrick De Groote diende alvast een wetsvoorstel in om de verschaling en verschraling van het bierlandschap tegen te gaan en de culturele- en economische verankering van onze biercultuur te verstevigen. Vlaams Volksvertegenwoordiger Jan Peumans merkt op dat ook het Vlaams Parlement een goede InBev-klant is. Zo wordt er In het Vlaams Parlement bvb. pils van het merk Jupiler geschonken.

Volgens Jan Peumans zou het Vlaams Parlement in deze een symbolisch signaal moeten geven door de levering van bier en andere dranken te gunnen aan een zelfstandige Vlaamse brouwerij, zoals bvb. het familiebedrijf Primus-Haacht.

Jan Peumans richt zich via een brief met dit voorstel tot de voorzitter van het Vlaams Parlement.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here