Protestanten in Vlaanderen willen terug naar bron van het geloof

Klokkentoren protestantse kerk in Aalst
Klokkentoren protestantse kerk in Aalst

Aalst (redactie/mas) Op zaterdag 17 en zondag 18 nov. 2012 kwam de synode van de Verenigde Protestantse Kerk in Belië (VPKB) in een weekendvergadering bijeen, met als  thema “Vrij om te dienen”.

De synode werd bijgewoond door de voorzitter van de Federale Synode,  vertegenwoordigers uit kerken in Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Zuid-Afrika, een afgevaardigde van het Leger des Heils en de katholieke kerk. Allen brachten een boodschap van bemoediging en verbondenheid.

De voorzitter van de coördinatie ‘bezinning en dialoog’ meldde de uitzending van ds. Gerrit Buunk als waarnemer naar de Westbank in Israël,  in het kader van een samenwerkingsproject tussen de PKN (Protestantse kerk in Nederland) en de VPKB. In de huidige omstandigheden een zeer delicate opdracht.

Op zondagmorgen werd een gezamenlijke avondmaalsdienst gehouden.

De laatste gast die de synode toesprak was de afgevaardigde van de PKN, die erop wees dat de tijd van de vanzelfsprekendheid van de kerk voorbij is. De jeugd in de kerk, aldus de spreker, en dit bleek ook uit de presentatie die de eigen ‘ProJOP-jongeren’ op deze synode gaven, leert hierover niet te wanhopen, maar “ons te richten op de hoop die in de Bijbel wordt verkondigd”.

“Niet door ons te laten verlammen door de crisis van de kerk, maar door deze als een uitdaging en kans te beschouwen én terug te gaan naar de bron van ons geloof: ‘leren samen te leven onder de open hemel van Gods liefde.'” as de slotboodschap van de tweedaagse synode.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here