Winkeliers voelen zich bedrogen door ministers, politie en parketten

Het loopt uit de hand, ondernemers vragen zich af waarom er nog deuren aan hun winkels moeten hangen. Winkeliers voelen zich bedrogen door de regering, politie en parketten. Ook de Unie van Zelfstandige Ondernemers, is niet te spreken over de maatregel van de procureur in Oudenaarde, zogenaamde "kleine" criminaliteit zoals winkeldiefstallen en niet betalen aan tankstations te seponeren.

De ondernemersorganisatie noemt dat een verkeerd signaal waarbij de nu al bestaande banalisering van onder meer winkeldiefstal nog wordt versterkt. Bovendien druist het in tegen het rechtsgevoel van de slachtoffers, in casu de getroffen ondernemers. Al eerder deed UNIZO voorstellen én om de papiermolen zowel voor de politie als voor de slachtoffers tegen te gaan én voor het versnellen van de bestraffing. Ruim de helft van de getroffen ondernemers (57,1%) doet geen of slechts sporadisch aangifte van winkeldiefstallen omwille van de omslachtige en tijdrovende procedure en de geringe opvolging van de aangiftes, zo blijkt uit recent UNIZO-onderzoek.

UNIZO stelde daarom aan de minister van Binnenlandse Zaken al eerder een actieplan voor. De KMO-organisatie wil snel een uniforme en elektronische aangifte zodat ondernemers vlotter aangifte kunnen doen. Het elektronisch aangifteformulier, databank en alle informatie over de verschillende aspecten van winkelcriminaliteit moeten terug te vinden zijn op één website www.stopdewinkeldief.be.

Op deze site wil UNIZO in samenwerking met de politie en de parketten een door de handelaars te raadplegen zwarte lijst, een databank, van veelplegers. De ondernemersorganisatie bepleit bovendien een juridisch kader waardoor de politie onmiddellijk een administratieve geldboete kan opleggen aan de op heterdaad betrapte daders van zogenaamde "kleine" criminaliteit zoals winkeldiefstallen, tanken zonder betalen of geweld op café. Dat moet de administratieve rompslomp verminderen. Tenslotte bepleit de organisatie afspraken met politie en parket waardoor een ondernemer in welbepaalde gevallen, bijvoorbeeld na betrapping op winkeldiefstal via camerabeelden, een afbeelding van de dader kan ophangen in de bestolen zaak.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here