Schimmel Fusarium bij dragers van contactlenzen

Ooginfecties in de Verenigde Staten en Azië bij dragers contactlenzen. De dienst materiovigilantie van het Directoraat-generaal Geneesmiddelen (DGG) van de FOD Volksgezondheid, volgt aandachtig een gezondheidsbericht van de Food and Drug Administration (USA) op over de melding van verschillende gevallen van ooginfecties veroorzaakt door de schimmel Fusarium bij dragers van contactlenzen.

Sommige van deze gebruikers hadden de onderhoudsoplossing ReNu MoistureLoc (Bausch & Lomb) gebuikt die gefabriceerd wordt in een Amerikaanse productie-eenheid. Op de Europese en Belgische markt werden geen incidenten gemeld. De produkten voor onze markt worden in een andere productie-eenheid (Italië) aangemaakt.

109 gevallen van infectie zijn gedetecteerd in de Verenigde Staten en een zestigtal in Azië (Singapore en Hong-Kong). Hierbij is de schimmel Fusarium betrokken, die aanwezig is in verschillende planten, aarde en stilstaand water. Deze schimmel veroorzaakt keratitis, meestal geassocieerd met oppervlakkige trauma's aan het oog, met immuundeficiënties of met het gebruik van contactlenzen.

De evaluatie van de mogelijke oorzaken van de vastgestelde oogontstekingen is aan de gang. De eerste beschikbare gegevens betreffen 30 gevallen waarvan 28 dragers van contactlenzen zijn. 26 personen hebben ReNu MoistureLoc oplossing gebruikt; 5 personen hiervan ReNu Moisterloc in combinatie met producten van andere fabrikanten. Het gaat hier om voorlopige resultaten die verder onderzoek vergen en die niet toelaten, in dit stadium, om een rechtstreeks verband te leggen tussen de infecties en de gebruikte reinigingsproducten.

De fabrikant van de onderhoudsoplossing voor contactlenzen heeft vrijwillig beslist de verdeling van dit product gefabriceerd in de Verenigde Staten (voor de verdeling in de Verenigde Staten en in Azië) tijdelijk op te schorten in afwachting van de resultaten van de lopende evaluatie. Er is geen terugroeping van de producten.

De fabrikant heeft de Belgische overheid ingelicht over de reeds uitgevoerde evaluaties. Deze hebben tot nog toe geen verband kunnen aantonen tussen het gebruik van deze oplossingen en het optreden van de infecties. De fabrikant heeft aangegeven dat de producten voor de Europese markt (alsook voor Afrika en het Midden-Oosten) gefabriceerd worden in een andere productie-eenheid, namelijk in Italië.

Verschillende Europese bevoegde autoriteiten hebben bevestigd dat er geen incidenten gemeld zijn voor de Europese markt. Dit is eveneens het geval voor België.

Zodra de resultaten van het onderzoek gekend zijn, zullen de aangewezen maatregelen genomen worden. In afwachting wenst het DGG eraan te herinneren dat dragers van contactlenzen steeds de volgende voorzorgen moeten nemen om elk risico op besmetting te vermijden:

– Systematisch de handen wassen met water en zeep vooraleer de lenzen
te manipuleren
– De draagtijd respecteren evenals de voorzorgsmaatregelen nemen
zoals aangegeven in de bijsluiter
– De lenzen spoelen zoals aangegeven door de fabrikant en dit bij om
het even welk onderhoudssysteem; hierbij elk gebruik van stromend
water vermijden (kraan of fles)
– De lenzen bewaren in een etui dat regelmatig gereinigd wordt en
minstens om de 3 maanden vervangen wordt

Elk abnormaal teken (rode ogen, tranen, pijnlijk of troebel zicht), moet aanleiding geven tot het uitnemen van de lenzen en een onmiddellijk bezoek aan de oogarts. Om de oogarts, indien nodig, toe te laten om bij een ooginfectie microbiologische analyses te laten uitvoeren, dient men de lenzen, het etui en de onderhoudsproducten mee te nemen.

Elke infectie die zou kunnen verband houden met een onderhoudsproduct moet door de (oog)arts of apotheker gemeld worden aan de dienst materiovigilantie van het DGG.

De meldingsformulieren en onderrichtingen zijn beschikbaar op de internetsite (www.health.fgov.be / geneesmiddelen / medische hulpmiddelen).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here