Ruim een jaar geleden besliste Minister van Justitie Onkelinx om 'gedetineerden onder het systeem van halve vrijheid' elk weekend verlof toe te kennen ipv om de veertien dagen. Dit geeft 'halve vrijen' echter een voorkeursbehandeling in vergelijking met gedetineerden onder elektronisch toezicht. Deze laatsten staan immers permanent onder controle, terwijl halve vrijen slechts op weekdagen 's avonds en 's nachts binnen de gevangenismuren verblijven.

Dat een halve vrije nu meer verlof heeft, betekent dat het systeem heel wat aan populariteit heeft gewonnen bij de gedetineerden. Ondanks het feit dat enkel gedetineerden in aanmerking komen die in staat zijn om buiten de gevangenismuren hun straf te ondergaan, merkt men een stijging van het aantal toegekende halve vrijheden.

Helaas leidt dit niet tot meer beschikbare cellen voor gewone gedetineerden. Halve vrijen leven immers niet in elke gevangenis gescheiden van andere gedetineerden. Sommige gevangenissen hebben een afzonderlijke afdeling, andere zien zich genoodzaakt om halve vrijen tussen de andere gedetineerden te slapen te leggen. Naar veiligheid toe niet zo ideaal, gezien halve vrijen hun dagen buiten de gevangenis doorbrengen.

Sabien Lahaye-Battheu vindt dat deze groep gedetineerden beter in elke instelling afgescheiden zou blijven van de rest. Zij roept de Minister op om werk te maken van een afzonderlijke afdeling "halve vrijheid" in elke gevangenis, teneinde de drukkende overbevolking in gevangenissen te verlichten.