Gent: N-VA voorspelt Paars-Groen wordt dure grap

Gent (redactie/mas) N-VA  Gent  ziet  in  het  bestuursakkoord  van  SP.A,  Groen  en  Open  VLD de  voorbode  van 6 jaar verregaande betutteling en uitgesproken linkse keuzes.  In  maar  liefst  118  bladzijden  tekst  en 800 actiepunten blijken twee woorden opvallend afwezig: ‘besparen’ en ‘bezuinigen’.

Zo  wordt de herhaalde belofte om  het  met één schepen minder te  doen, gebroken. Gent  heeft meer  schepenen  nodig  dan  de  Vlaamse  regering  ministers.  Het  engagement  om  1  miljoen  euro  te besparen  op  de  kabinetten  is  nergens  meer  terug  te  vinden. Nergens in  het bestuursakkoord is  er sprake  van besparingen op het overheidsapparaat.  Ook van de  door  Groen  beloofde beperking op de cumulatie van bestuursmandaten is niets terug te vinden. In budgettair moeilijke tijden is dit het verkeerde voorbeeld.

“Op vlak van mobiliteit dreigt de stilstand: de aankondiging van een waslijst werken die Gent 6 jaar lang zullen open leggen, doet ons hopen op pragmatisme bij de bevoegde schepen. ” zegt Siegfried Bracke.
“Pragmatisme  ontbreekt  in  ieder  geval  op  andere  vlakken van het mobiliteitsbeleid:  men  kiest exclusief  voor meer  geld  naar De Lijn,  waardoor  de monopoliepositie nog  wordt  versterkt. Investeren in lokaal collectief vervoer, v.b. groepstaxi’s voor de avond- en nachturen, komt niet ter
sprake.”

Inzetten  op  het  bestrijden  van armoede is  positief:  ook voor de  N-VA moet dat de  eerste prioriteit  zijn.  Maar men vergist zich in aanpak:  in  plaats  van  mensen  aan  het  werk  te  zetten  via (verplichte) activering,  zoals bijvoorbeeld de socialisten in Rotterdam doen met hun zeer succesvol
Full Engegement Programma, ziet de meerderheid activering meer als een mogelijk uitsluitingsmechanisme.

Het integratiebeleid volgt de beproefde recepten:  veel  rechten;  stukken  minder  plichten.  En  zeer politiek  correct: holebi-sensibilisering is wél een  must  voor  jeugd-  en  sportverenigingen,  maar  niet voor de Gentse allochtone gemeenschap…

Wonen dreigt de komende jaren nog duurder worden.  Het  stadsbestuur  wil  een  betaalbare woonmarkt,  maar  wil  tegelijk  strengere milieu-eisen,  hoge  sociale  lasten  (vanaf  20  woningen,  20% sociale  woningen  te  bouwen): dat  kan  zich  alleen  vertalen  in  hogere  prijzen.  De stadsvlucht van modale gezinnen met jonge kinderen zal alleen nog maar versnellen.

Gent  kiest  meer overheidsinmenging in  alle  aspecten  van  het  stadsleven:  een  stedelijk  agentschap voor  sociale  economie,  een  openbaar energiebedrijf,  en  zelfs  een FoodCouncil die  zich  zal bezighouden  met  wat  in ons bord  ligt…

Het  bestuursakkoord  kiest  voor  de Principes,  en  niet voor  mensen:  het  hoofdstuk  over  het  klimaat  telt  bijvoorbeeld  74  actiepunten;  het  hoofdstuk senioren telt er 13. Ondernemers hebben dan ook reden om ongerust te zijn, er dreigen (minstens) administratieve lastenverhogingen.

Ten  slotte  is  er  een  probleem  met  de geloofwaardigheid.  Omdat het akkoord gewoon niet te betalen is.  En  dat  ondanks  het  feit  dat  men  veel  rekeningen  doorschuift  naar  andere bestuursniveaus.  Tegelijk  wijst  men belastingverhoging af,  tenminste  – zeer belangrijke  nuance  – ‘bij  ongewijzigde  omstandigheden’.

Eén  zinnetje dat  is  bedoeld om  de  liberalen  gerust  te  stellen, maar  wat  is  dat  waard  als de  partij niet  nodig is om  een  meerderheid  te  vormen,  en  men  meer schepenzetels heeft gekregen dan rekenkundig verantwoord?

De N-VA belooft in de komend zes jaar een scherpe en constructieve te voeren tegen een coalitie is die een experiment is in Vlaanderen. N-VA wilt  erover waken dat de rekening van dat experiment niet bij de Gentenaars terecht komt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here