Gent wil meer geld uit verkeersveiligheidsfonds

Het Gentse Schepencollege, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vlaamse Regering stellen vast dat de verdeelsleutel van het Verkeersveiligheidsfonds niet in verhouding staat met het gevoerde verkeersveiligheidsbeleid van de politiezones. In de Gentse Gemeenteraad kwam dit probleem al meerdere malen ter sprake. De huidige verdeelsleutel zorgt er voor dat de zones die vooral verantwoordelijk zijn voor de meeropbrengsten van het Verkeersveiligheidsfonds niet verrekend worden via de huidige verdeelsleutel.

Zo realiseren de Vlaamse politiezones liefst 83 % van de meeropbrengsten en ontvangen ze slechts 57 % uit het Verkeersveiligheidsfonds. Deze inkomsten zijn echt nodig voor het veiliger maken van schoolomgevingen, het realiseren van veilige fietspaden en het inzetten van politiemensen bij controle in schoolomgevingen en het geven van verkeerseducatie.

Niet alleen de Vlaamse Regering en de V.V.S.G. maar ook Gent stelt vast dat de huidige verdeelsleutel de Vlaamse politiezones en dus ook Gent benadeelt. Daarom wil Gent een motie indienen. De Vlaamse politiezones missen 26% van liefst 60 miljoen euro. De uiteindelijke opbrengst uit verkeersboetes ligt echter veel hoger, namelijk 300 miljoen euro. De helft daarvan kwam uit de inkomsten van boetezegels. Dit wil zeggen dat 150 miljoen euro direct geïnd werd. 60 miljoen gaat echter naar het verkeersveiligheidsfonds. Gent wil dat dit Verkeersveiligheidsfonds verdeeld worden tussen de politiezones op basis van de ontvangsten per gewest en daarom moet dit een gewestelijke bevoegdheid te worden. Gent vraagt ook dat alle gegevens die nodig zijn voor de berekening bekend te maken. Op die manier krijgt men een goed beeld over de verwerking van de gegevens per zone. Ten slotte vraagt Gent om ook de totale som van de geïnde verkeersboetes als parameter op te nemen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here