Netwerk tegen Armoede bindt de strijd aan met hoge schoolkosten

De tweede helft van november is traditioneel het moment waarop scholen elk schooljaar geconfronteerd worden met de eerste onbetaalde facturen. Helaas ook het moment waarop steeds meer scholen incassobureaus op kwetsbare gezinnen loslaten. Daarom lanceert het Netwerk tegen Armoede de brochure ‘Maak je sterk tegen armoede op school’ met steun van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet en in aanwezigheid van Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten. Het kan anders en beter. Dat bewijst De Notelaar, de basisschool in Aalst waar we voor de lancering te gast zijn.

Het is een concrete handleiding voor scholen, directies en leerkrachten geworden om de kosten binnen de perken te houden en op een evenwichtige, respectvolle manier met kwetsbare gezinnen te communiceren. De handleiding werd uitgewerkt door mensen in armoede en grijpt terug naar hun concrete ervaringen. Enkele voorbeelden van maatregelen die scholen kunnen nemen:

– Vermijd inschakeling van incassobureaus, dat brengt onherstelbare schade toe aan de vertrouwensrelatie tussen ouders en kind enerzijds en de school anderzijds
– Geef de mogelijkheid om facturen gespreid te betalen
– Bied de mogelijkheid om cash te betalen
– Werk aan een vertrouwensband, tussen school, financieel team en ouders. Werken aan vertrouwen begint al van bij het inschrijvingsmoment. Ook informele contacten zoals bv. aan de schoolpoort werpen hun vruchten af. Een vertrouwensband moet kunnen groeien in de loop van het schooljaar..
– Blijvende sensibilisering over armoede van leerkrachten en administratief personeel
– Mogelijkheid van huisbezoeken, weliswaar in overleg met de ouders

Bovendien bevat ze enkele concrete beleidsaanbevelingen voor de Vlaamse regering:

– Uitbreiding van de maximumfactuur naar de eerste graad secundair onderwijs
– Hogere schooltoelagen, zeker voor de laagste inkomens
– Automatische toekenning van schooltoelagen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here