Hulprechters bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Vlaamse Regering maakt weg vrij voor hulprechters bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
Voortaan zal de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) ook hulprechters kunnen inschakelen voor het wegwerken van de gerechtelijke achterstand. Dat besliste de Vlaamse Regering vandaag op voorstel van Vlaams minister voor Ruimtelijke Ordening Philippe MUYTERS.

Voortaan zal de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) ook hulprechters kunnen inschakelen voor het wegwerken van de gerechtelijke achterstand. Dat besliste de Vlaamse Regering vandaag op voorstel van Vlaams minister voor Ruimtelijke Ordening Philippe MUYTERS. Met de procedurele aanpassingen, extra personeel en de aanstelling van hulprechters heeft de Raad nu alle elementen in handen om hun achterstand weg te werken.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen behandelt sinds 2009 de beroepen in stedenbouwkundige vergunningen, een taak die voorheen bij de Raad van State lag. Vandaag kampt de RvVb met een historisch opgebouwde achterstand, die enerzijds te wijten is aan een verkeerde inschatting van het aantal dossiers bij de start van de Raad en anderzijds aan irrealistische verwachtingen gezien de decretaal vastgelegde behandelingstermijnen.

De afgelopen jaren nam Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters reeds verschillende maatregelen om de werking van de RvVb te verbeteren. De invoering van de bestuurlijke lus, de aanpassingen aan de procedures en het aantrekken van extra personeel zorgden, samen met de opgebouwde expertise, dat de Raad vanaf dit jaar in staat was om alle binnengekomen dossiers ook tijdig af te werken.

Om de afbouw van de historisch opgebouwde achterstand te versnellen, zullen voortaan ook hulprechters ingeschakeld worden. In eerste instantie wordt uitgekeken naar rechters uit andere bestuursrechtscolleges zoals het Milieuhandhavingscollege. Maar ook externe hulprechters zullen kunnen worden aangesteld. Het is de bedoeling dat de achterstand zo snel mogelijk wordt weggewerkt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here