Antwerps parket controleerde telefoonverkeer van Filip Dewinter

Persbericht: N.a.v. een gerechtelijk onderzoek i.v.m. het lekken vanuit politiekringen van een lijst van zogenaamde staatsgevaarlijke organisaties naar het Vlaams Belang werd op last van het Antwerps parket ook gedurende drie maanden het telefoonverkeer van Filip Dewinter gecontroleerd. Aangezien Filip Dewinter geen verdachte is in deze zaak en op geen enkele manier in beschuldiging werd gesteld, diende aan Filip Dewinter de toelating gevraagd te worden om zijn telefoonverkeer te mogen controleren. Dit gebeurde niet. Evenmin werd – zoals voorzien als het een parlementslid betreft – de toestemming gevraagd van de voorzitter van het Hof van Beroep.

Dit alles betekent dat de verkregen informatie niet kan gebruikt worden in het eventueel proces tegen mogelijke verdachte politieagenten die de fameuze lijst met staatsgevaarlijke organisaties aan het Vlaams Belang zouden hebben doorgespeeld. De procedurefouten die werden gemaakt, kunnen er zelfs toe leiden dat de politieagent tegen wie nu een onderzoek loopt, buiten vervolging wordt gesteld.

Filip Dewinter beschouwt het controleren van zijn telefoonverkeer niet alleen als een inbreuk op zijn privacy, maar ook als een poging tot het belemmeren van zijn parlementaire activiteiten. Door het telefoonverkeer van parlementsleden zonder toestemming te gaan controleren, intimideert men klokkenluiders die politiek relevante informatie over dossiers die de overheid liever in de doofpot steekt, publiek willen maken. Filip Dewinter: "Dergelijke praktijken, waarbij politiediensten de handel en wandel van parlementsleden nagaan in politiek gevoelige dossiers, doen denken aan de methodes van de Stasi in Oost-Duistland, maar horen zeker niet thuis in een democratische rechtsstaat".

Filip Dewinter zal hieromtrent een klacht neerleggen wegens schending van privacy. Filip Dewinter meent tevens dat de voorzitter van het parlement waarin het betrokken parlementslid zetelt telkens moet geïnformeerd worden wanneer het telefoonverkeer van een parlementslid in het kader van een gerechtelijk onderzoek wordt gecontroleerd. Op deze manier moet vermeden worden dat lichtzinnig en onverantwoord – zoals in deze zaak het geval is – omgesprongen wordt met de mogelijkheid om telefoonverkeer van parlementsleden te controleren. Woordvoerder – Philippe Van der Sande, Vlaams Belang

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here