Gsm-gebruik in de klas: N-VA vraagt richtlijn

Vlaams Parlementslid Vera Celis ondervroeg vanmiddag onderwijsminister Smet over zijn standpunt rond het gebruik van gsm’s tijdens de schooluren. Deze vraag kwam er naar aanleiding van het pleidooi van het GO! ten voordele van (beperkt) gsm-gebruik in de klas. Leraren laten hun leerlingen hun gsm beter gebruiken in de klas, zo stellen zij. Verbieden heeft geen zin, want dan doen ze het toch. De N-VA vraagt een richtlijn.

De visie van het GO! druist in tegen de opinie van talrijke pedagogen. De meeste scholen beschikken immers over mediaklassen waar scholieren perfect hun digitale vaardigheden kunnen trainen. Bovendien is de school nog één van weinige plekken waar de druk om voortdurend boodschappen uit te wisselen even ophoudt. Daarnaast legt deze visie een enorme sociale druk op ouders wiens kinderen geen smartphone hebben.

Celis pleitte daarom deze namiddag in het Vlaams parlement voor een gecoördineerde aanpak rond deze mediaproblematiek. “Laat ons over een ding duidelijk zijn: we moeten niet terug naar de tijd van de lei en de griffel. Er liggen mogelijkheden in het gebruik van nieuwe media, maar we moeten daar erg verstandig mee omgaan. De vraag moet zijn: wat willen we kinderen leren, en wat is het beste middel om dat te bereiken?”

Daarnaast wees Celis erop dat scholen ook een rustige omgeving dienen te zijn: “Scholen moeten een omgeving zijn waar leerlingen geconcentreerd kunnen werken, waar ze niet constant worden blootgesteld aan tal van prikkels, en waar ze niet afgeleid worden, bv. door hun mobieltje. Dat maakt het voor leerlingen en leerkrachten veel aangenamer.”

In zijn antwoord erkende de minister dat digitale media geen gadgets mogen zijn. Hij ging ook niet mee in de redenering dat bepaalde toestellen maar toegelaten moeten worden, omdat men er toch niet in slaagt om ze te controleren. Hij heeft de Vlor (Vlaamse Onderwijsraad) gevraagd om samen met alle actoren een strategie rond deze problematiek uit te werken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here