Nog steeds geen verplicht tweetalige topambtenaren

Bijna een jaar geleden kondigde Staatsecretaris van Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert aan dat voortaan de wet die federale topambtenaren verplicht tweetalig te zijn, zou worden uitgevoerd. Vandaag bekende hij ootmoedig dat ook deze Vlaamse belofte botst op een Franstalig njet. En dat ook deze keer CD&V daar akte van neemt…

Volgens de Copernicuswet van 2002, gestemd door een toenmalige meerderheid van Vlamingen en Franstaligen, dienen alle topambtenaren tweetalig te zijn. De regeling maakte deel uit van een communautaire koehandel. De Vlamingen verkregen de verplichte tweetaligheid, de Franstaligen bekwamen dat het niveau van de vereiste taalkennis aanzienlijk werd verlaagd voor álle ambtenaren.

‘Compromis’

“Zoals het in dit land zo dikwijls gaat met communautaire akkoorden, werd de Franstalige trofee realiteit maar werd hetgeen de Vlamingen binnenhaalden, gewoonweg nooit uitgevoerd. Steeds werd er door de regering een besluit uitgevaardigd waardoor de uitvoering van de verplichte tweetaligheid werd uitgesteld met zes maanden. Dit gebeurde welgeteld al 10 keer”, stelt N-VA-Kamerlid Ben Weyts.

Communicatieproblemen tussen de topambtenaren en hun personeel werden ‘opgelost’ door een ‘taaladjunct’. Dat is iemand die wel tweetalig is en die in de plaats van de topambtenaar zijn medewerkers moet evalueren. De taaladjunct mag zelfs van buiten de dienst komen. “Momenteel is het dus mogelijk dat een medewerker van de dienst Dierenwelzijn wordt geëvalueerd door een taaladjunct die werkt voor Financiën en nog nooit een konijn van dichtbij heeft gezien”, stelt Weyts. De taaladjunct geniet een premie van 8 000 euro per jaar.

Belofte Bogaert

Het laatste besluit dat terzake werd uitgevaardigd door toenmalig Ambtenarenminister Vervotte, verviel echter eind 2011. Daarop kondigde staatssecretaris Bogaert aan dat hij géén ‘blokkeringsbesluit’ meer zou uitvaardigen en de topambtenaren wel degelijk verplicht tweetalig zouden moeten zijn. CD&V zou er in de regering een breekpunt van maken.

“Niets werd gebroken. Tenzij opnieuw de Vlaamse ruggengraat van CD&V”, stelt Weyts. Ondervraagd door Weyts, bekende Bogaert vandaag in de Commissie Binnenlandse Zaken dat intussen verschillende topambtenaren werden benoemd zonder bewijs geleverd te hebben van hun tweetaligheid. De vraag van CD&V zou echter ‘blijven deel uitmaken van bespreking op regeringsniveau’. “CD&V neemt dus opnieuw gewoon akte van het Franstalig njet”, concludeert de N-VA-ondervoorzitter.

“Verschillende Franstalige partijen bejubelen de Belgische eenheid. Diezelfde partijen zijn echter de grootste tegenstanders wanneer het er op aankomt om daar voor zichzelf ook eens wat gevolgen aan te verbinden. Dit is toch negentiende-eeuws België niet meer? Als topambtenaren niet in staat zijn om de taal te spreken van de meerderheid van de bevolking, dan zijn het geen topambtenaren. De wettelijke verplichting slaat nota bene op een zeventigtal van de 84 000 ambtenaren. Daarnaast werd die Copernicuswet van 2002 goedgekeurd door Vlamingen en Franstaligen. We hebben daarvoor al een prijs betaald. Toch niet opnieuw?”, besluit Weyts.

Toch blijkt dat, gelet op het antwoord van Bogaert, nu net te zijn wat CD&V van plan is…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here