14 november is Wereld Diabetes Dag

Op deze jaarlijks VN-dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor diabetes. De Vlaamse Diabetes Vereniging vraagt aandacht voor de toename van diabetes, politieke actie om de epidemie aan te pakken en een visie voor de toekomst.

Stop de onzin over diabetes
Uit cijfers van het Belgisch Diabetes Register blijkt dat er jaarlijks per 100.000 personen (0-39 jaar) in België 10,5 nieuwe gevallen van type 1 diabetes worden vastgesteld. Er is een verschuiving naar een steeds jongere leeftijd, vooral bij jongens. Momenteel zijn er ongeveer 1800 kinderen < 15 jaar met diabetes, door de genoemde verschuiving wordt voorspeld dat dit er zeker 2871 kunnen worden tegen 2020. Type 2 diabetes wordt vooral na de leeftijd van 40 jaar vastgesteld en voor die leeftijdsgroep is er geen systematische registratie. De Internationale Diabetes Federatie (IDF) schat dat 8 % van de volwassen Belgische bevolking diabetes heeft. We weten dat er in België een jaarlijkse toename is van minstens 23.000 personen met (behandelde) type 2 diabetes. Dit betekent elke 10 minuten een nieuwe diagnose van type 2 diabetes. Door het grote overwicht van Type 2 diabetes (95% van alle diabetes) ontstaat ook een verkeerde beeldvorming over de aandoening. Kinderen met Type 1 diabetes krijgen al te vaak de vraag of ze niet te veel gesnoept hebben terwijl het ontstaan van deze vorm van diabetes daar helemaal niets mee te maken heeft. De Vlaamse Diabetes Vereniging roept daarom concreet op voor het opzetten van een gestructureerde en alomvattende registratie van diabetes, duidelijke en begrijpbare richtlijnen rond etikettering van voedingsmiddelen en een consequente duiding in de berichtgeving over de verschillende vormen van diabetes (Type 1 en Type 2). De hoogste tijd voor actie
Informeren en sensibiliseren van het brede publiek is aangewezen met een aanvullende focus op bepaalde risicogroepen om gericht de ontwikkeling van Type 2 diabetes aan te pakken. Tot slot verdienen acties om de diagnose vroeger te stellen om de levenskwaliteit van de personen met diabetes te garanderen de nodige reflectie.

Garandeer de hoop voor morgen
Diabetes is op vandaag nog steeds verantwoordelijk voor complicaties. Nochtans kan de moderne behandeling veel leed besparen. Een multi-disciplinaire opvolging kan mensen met diabetes intensief ondersteunen in het streven naar het goede evenwicht tussen medische targets en optimaal sociaal en professioneel functioneren.

De aansluiting van de diverse acties rond diabetes, gaande van opsporing tot opvolging, ontbreekt op vandaag beleidsmatig. Er is nood aan een plan dat de nodige sturing aanbrengt om een vlotte doorstroming te krijgen tussen opsporing, detectie, behandeling en tijdige optimalisatie van de behandeling.

De technische en wetenschappelijke evolutie staat ook niet stil. Sinds de ontdekking van insuline in 1922 is er een gestage opwaardering geweest van de behandeling van diabetes, steeds met betere outcome voor de mensen die met deze chronische aandoening leven. De toekomst lijkt veelbelovend maar budgettaire krapte noopt tot keuzes.

De Vlaamse Diabetes Vereniging breekt een lans voor een zekere toekomst door te ijveren voor een nationaal diabetesplan, te pleiten voor voldoende ruimte voor innovatie en te waken over voldoende middelen voor het wetenschappelijk onderzoek.

Samen kunnen we diabetes aan, ook jouw hulp is welkom.
Naar jaarlijkse gewoonte stellen we ook dit jaar een nieuwe knuffelsleutelhanger voor. Deze sleutelhanger wordt te koop aangeboden als steun voor de lokale werking van de Vlaamse Diabetes Vereniging. Meteen hopen we ook dat de bijhorende boodschap en het nummer van onze Diabetes Infolijn mensen op het spoor kunnen zetten om zich tijdig en goed te informeren over diabetes.

De verkoopprijs bedraagt €6 Ook scholen, bedrijven, organisaties kunnen meehelpen om de sleutelhangerverkoop tot een succes te maken.
Vragen of suggesties? Neem dan snel contact op met het secretariaat (vdv@diabetes.be of 09/220 05 20)

Zondag 18 november, Vlaanderen wandelt in de goede richting tegen diabetes.

Maar ook in 2012 willen wij iedereen aanzetten tot meer beweging, en de jarenlange traditie van wandelen rond Wereld Diabetes Dag voortzetten.

Waar kan je terecht.

Voor alle informatie kan je terecht op www.diabetes.be of vraag de uitgebreide folder aan met alle informatie op het nummer  0800.96.333 van de gratis Diabetes Infolijn. Het nummer in Vlaanderen waar je ook terecht kan met al jouw vragen over diabetes. Er zijn 8 verschillende initiatieven in Vlaanderen, overal zijn er korte wandelingen voorzien voor wie het voor de eerste keer wil proberen, maar ook de geoefende wandelaar komt aan zijn trekken.
Meer activiteiten in november en december:
http://www.diabetes.be/activiteiten.aspx

Meer info over Diabetes en de Vlaamse Diabetes Vereniging:
www.diabetes.be

De Vlaamse Diabetes Vereniging vzw is een themavereniging die al 70 jaar lang diabetes centraal stelt. Samen met meer dan 22.000 leden en meer dan 500 vrijwilligers (mensen met diabetes én zorgverleners) is de Vlaamse Diabetes Vereniging over gans Vlaanderen actief.
Via lokale afdelingen en verschillende werkgroepen engageert de Vlaamse Diabetes Vereniging zich op 4 terreinen:
1. Verstrekken van kwalitatieve informatie over de preventie en de behandeling van diabetes
2. Verdedigen van de belangen van iedere persoon die met diabetes geconfronteerd wordt
3. Mensen met diabetes samen brengen
4. Preventie van diabetes ontwikkelen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here