Column. De toekomst is aan de steden…

De toekomst is aan de steden. Sinds 2007 woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. Deze evolutie zal verstrekkende gevolgen hebben voor onze samenleving. De ordening binnen onze samenleving ondergaat ingrijpende veranderingen en maakt – met vallen en opstaan – plaats voor nieuwe verhoudingen.

Dit is ook zo voor de Gentse stedelijke samenleving. Paars heeft dat daar snel aangevoeld. Al jaren terug. Als één van de eersten in Vlaanderen. Met Groen nu als derde partner wordt dat aanvoelen nog verstevigd. Mensen voelen dat de zekerheden van gisteren, vandaag vraagtekens oproepen.

In Brussel, een stad die eigenlijk geen stad is zolang 19 baronieën met elk een eigen burgemeester er de plak blijven zwaaien, begint nu stilaan te beseffen dat er verandering moet komen. Maar de PS’ers zijn niet van de snelsten als het op stedelijke verandering aankomt. Ze moeten schipperen tussen de ouden en al die nieuwe Belgen. Meer dan de helft van de PS-fractie in Brussel stad bestaat uit nieuwe Belgen. Zeg maar allochtonen. Een kat een kat durven noemen.

En daartussen ligt Aalst. Stad-aan-de-Dender. Vlaamse stad. Zonder twijfel. Hopelijk straks geen Vlaamsche stad. Zoals progressieve N-Va’ers à la kamerlid Peter De Decker pleiten voor een Vlaamse staat zonder haat, wordt Aalst hopelijk een Vlaamse stad zonder haat. Ook al is de Aalstenaar onderhuids iemand die niet zo snel openstaat voor veel nieuwigheden, bekrompen durf ik hem nu ook niet noemen. Het nieuwe stadsbestuur zal preventief moeten werken om geen tweedeling in de stad te krijgen. Ze zullen ondervinden dat er veel zal moeten uitgelegd worden. Waarom? Daarom! zal niet volstaan…

Samenleven met zovelen op een kleine stadsoppervlakte vergt creativiteit, vernieuwing, organisatietalent en tolerantie ten aanzien van anderen. Maar het noodzaakt, om leefbaar te blijven. Ook een stevige organisatie, duidelijke en afdwingbare afspraken en een betrokkenheid van iedereen.

Geplaatst voor de wervelstorm aan nieuwe ontwikkelingen die op onze stad afkomen, vindt Gent dat het behoefte heeft aan een duurzaam project, dat de zes jaren van een bestuursperiode overstijgt. Langetermijnvisie. Hopelijk is dat met Groenen mogelijk. De nieuwe bestuursploeg wil een nieuwe visie ontwikkelen op wat een stedelijke gemeenschap eigenlijk inhoudt en hoe Gent moet evolueren om ook voor onze kinderen en kleinkinderen een leefbare plek te blijven.

De ervaring, de deskundigheid en de traditie van goed bestuur koppelen aan vernieuwende en vooruitstrevende toekomstvisies, is de beste – zo niet de enige – waarborg voor de verdere duurzame ontwikkeling van de stad. Zij het Brussel, Gent, Aalst, Mechelen,….

We zijn benieuwd als op 1,2 of 3 januari de nieuwe ploegen aantreden. Aalst kende zes jaar terug een valse start, het kwam nooit meer goed. Zeker in Aalst zullen de witte broodsweken van D’Haese niet te lang duren. En eens 2013 gestart, komt juni 2014 al piepen… bestuurders worden alleen maar zenuwachtig van verkiezingen…

Maar ge moet niet hopen om te ondernemen, niet slagen om te volharden.

Willem de Zwijger

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here