1 op 5 zelfstandigen wil liever werknemer worden

'Indien u alles kon overdoen, zou u opnieuw zelfstandige worden?' Deze vraag liet UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, stellen door het onderzoeksbureau Marketing Development bij een representatief staal van 700 Vlaamse zelfstandige ondernemers. Op die manier wou de ondernemersorganisatie peilen naar de tevredenheid van de ondernemers over hun eigen persoonlijke en zakelijke situatie. 77% van de ondervraagde ondernemers zou er, naar eigen zeggen, opnieuw voor kiezen zelfstandig te worden.

1 op 5 zelfstandigen daarentegen zou die keuze niet opnieuw maken. 2,4% gaf geen antwoord op de vraag. De sociale zekerheid zelfstandigen, de financiële onzekerheid en een gebrekkig overheidsapparaat, blijken de voornaamste bronnen van frustratie. UNIZO bepleit daarom een globaal businessplan voor een ondernemersvriendelijker overheid.

76 % van ondernemers met spijt over hun vroegere keuze, zouden, mocht de gelegenheid zich voordoen en mocht het alsnog kunnen, er nu voor kiezen werknemer te worden in de privé-sector. 18% zou bij een nieuwe beroepskeuze opteren voor het ambtenarenstatuut. De ondernemers die nu hun eerdere keuze als zelfstandige betreuren, doen dat in 23% van de gevallen omwille van het nog altijd te zwak sociaal statuut vergeleken met de werknemers.

Tweede motief blijkt de financiële onzekerheid. 22% geeft dat aan als reden. 17% ziet het als zelfstandige niet meer zitten als gevolg van ervaringen met de overheid. 16% klaagt over te weinig vrije tijd. 9% geeft een te laag inkomen op als motief om indien mogelijk af te haken. 8% is het beu te worstelen met de combinatie privé versus eigen zaak. 4% van de ontgoochelde ondernemers wil ermee stoppen omwille van lastige klanten en slechte betalers. Van de 77% ondernemers die wel nog tevreden zijn met hun keuze als zelfstandig ondernemer, zegt zelfs een zeer ruime meerderheid, 88%, bij een eventuele nieuwe start opnieuw voor dezelfde sector te kiezen. 11% zou daarentegen als zelfstandige voor een andere branche kiezen. 7% zou, bij een nieuwe start als ondernemer, evenwel voor een eigen zaak in het buitenland kiezen, en niet langer in België. Opvallend: pas gestarte zelfstandigen en jonge ondernemers minder dan vijf jaar actief blijken positiever over hun keuze. Daarvan zou 86% dezelfde keuze maken.

De UNIZO-peiling bevestigt eerder onderzoek over de motieven waarom de grote meerderheid van de zelfstandigen dat ook willen blijven. Eigen baas zijn en een eigen project kunnen ontwikkelen, blijken de voornaamste drijfveren. Pas op de derde plaats komt het financiële motief. Anderzijds noemt UNIZO de motieven waarom sommige ondernemers spijt hebben van hun keuze zelfstandig te worden synoniem voor de drempels en de remmen op het ondernemerschap. Het gaat met name over het nog altijd bestaand verschil tussen de sociale zekerheid van de zelfstandigen en die van de werknemers, de persoonlijke risico's verbonden aan een eigen zaak, het gebrek aan respect en ondernemersvriendelijkheid van de overheid en de moeilijke combinatie privé versus eigen zaak.

De sleutels voor het aanzwengelen van het ondernemerschap liggen, volgens UNIZO, bijgevolg én bij een eigentijdse sociale zekerheid én bij een redelijke spreiding van het risico én bij een overheid in dienst van de ondernemers, niet omgekeerd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here