Bruno Tobback officiële waakhond SP.A-Aalst

Brussel (redactie/mas) De leden van het partijbureau hebben voorzitter Bruno Tobback een mandaat gegeven om, samen met het provinciaal bestuur van Oost-Vlaanderen, nauwlettend op te volgen wat er de komende weken en maanden gebeurt in Aalst. Als zou blijken dat de inhoud van het bestuursakkoord of het gevoerde beleid indruist tegen de waarden en principes waar sp.a voor staat, zal er onmiddellijk opgetreden worden.

Bruno Tobback na het partijbureau op 12 november: “Het bureau deelt de ongerustheid van zeer veel sp.a-leden over de ontwikkelingen in Aalst. We respecteren de democratische beslissing om mee te besturen, maar zullen niet aanvaarden dat de waarden van onze partij met de voeten worden getreden”.

De keuze van de Aalsterse sp.a is conform de statuten van de partij op democratische wijze tot stand gekomen en dient dus gerespecteerd te worden door iedereen binnen de partij. Het is echter ook ontegensprekelijk een keuze die zeer veel sp.a-leden in Vlaanderen én in Aalst zelf grote zorgen baart.

De samenstelling van de coalitie en de inhoud van het bestuursakkoord -voor zover dat laatste op vandaag bekend is- roepen onvermijdelijk vragen op over de mogelijkheid om in Aalst een beleid te voeren dat representatief is voor de waarden waar onze partij voor staat. Het antwoord op die vragen zal nu in de eerste plaats moeten gegeven worden door zij die namens sp.a deel gaan uitmaken van het nieuwe stadsbestuur.

Bruno Tobback: “Veel sp.a’ers hebben de voorbije dagen hun ongerustheid geuit. Die ongerustheid is niet verdwenen. Het is nu aan de Aalsterse sp.a-mandatarissen in het nieuwe stadsbestuur om te bewijzen dat die bezorgheid onterecht is.”

Het dossier Aalst werd deze ochtend op het partijbureau in Brussel uitgebreid besproken in aanwezigheid van de Aalsterse sp.a.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here