Verhoogde waakzaamheid voor Duitse varkenspest

Er werden in Duitsland in de deelstaat Noordrijn-Westfalen,
bijkomende uitbraken van klassieke varkenspest vastgesteld.
Het Agentschap maant de Belgische varkenssector aan zo voorzichtig mogelijk te zijn en bracht reeds eerder de maatregelen inzake verhoogde waakzaamheid in herinnering.
De belangrijkste van deze maatregelen houden verband met de
identificatie van de varkens, het gebruik van gezondheidscertificaten, reiniging en desinfectie zowel op landbouwbedrijven als in de slachthuizen.

Deze maatregelen zijn vervat in de ministeriële besluiten van 24 maart 2000 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter voorkoming van de Afrikaanse varkenspest en de klassieke varkenspest en van 16 december 1999 houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van epizoötische varkensziekten.

Europa heeft tot een exportverbod voor levende varkens vanuit Noordrijn-Westfalen beslist en voorwaarden aan de export van levende varkens uit de andere deelstaten gekoppeld. Naar analogie met de problematiek van de vogelgriep kondigt het Voedselagentschap een aangepaste 4-dagenregel aan die stelt dat het verboden is voor personen, voertuigen en materiaal om plaatsen te betreden waar varkens gehouden worden indien zij in de 4 dagen voordien in een gebied, waar maatregelen voor varkenspest van kracht zijn, eveneens op een plaats zijn geweest waar varkens worden gehouden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here