25.0000 ondernemers betogen online voor meer respect

Nauwelijks een week na de aankondiging nemen al ruim 25.000 ondernemers deel aan de door UNIZO georganiseerde onlinebetoging voor meer respect en minder lasten. De ondernemers betogen niet enkel met naam en toenaam maar laten vaak ook letterlijk hun gezicht zien door een foto van zichzelf of hun bedrijf op de website www.ikkomopstraat.be te plaatsen.

UNIZO gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt had tot de “betoging” opgeroepen naar aanleiding van de vele noodkreten van ontgoochelde en ontmoedigende ondernemers. Het opmerkelijk groot aantal online betogers en hun vele reacties, getuigenissen over de weerslag van de crisis op hun bedrijf en de vele concrete suggesties om uit die crisis te geraken, ziet UNIZO als een duidelijk signaal. De reactie vertonen ook een duidelijke rode draad. “Ondernemers verwachten nu van de federale regering en van alle overheden een duidelijk vertrouwenwekkend signaal naar de bedrijven. Door op die manier aan de alarmbel te trekken, geven de ondernemers ook aan bij voorkeur hun kmo in eigen land verder uit te willen bouwen. Ze komen op straat met de dringende vraag voor een beter ondernemingsklimaat,” waarschuwt Karel Van Eetvelt. Hij verwijst naar het record aantal faillissementen, 7,18 % meer dan in oktober vorig jaar en naar de daling van het aantal starters met 7,4 % de eerste acht maanden van dit jaar.

Daarnaast is er ook de uitslag van een door UNIZO in oktober uitgevoerd onderzoek bij een representatief staal van 906 KMO’s in Vlaanderen en Brussel. Liefst 93 % van de ondernemers vinden dat de politici te weinig rekening houden met hun bekommernissen. 23 % overweegt zijn zaak op korte termijn te stoppen, 41 % zegt over onvoldoende reserves te beschikken om een nieuwe crisis te overbruggen. Dat zoveel ondernemers nu zo massaal de UNIZO-eisen snel gerealiseerd willen zien, noemt UNIZO een kwestie van overleven.

UNIZO-prioriteiten voor de begroting

Volgens UNIZO is er dringend nood aan zuurstof voor ondernemers. Maatregelen die de economie afremmen zijn dan ook uit den boze. UNIZO pleit voor:

• Geen nieuwe lastenverhogingen voor ondernemers én fiscale rechtszekerheid. Zeker rond de superboetes voordelen van alle aard (309%).
• Forse lineaire verlaging van de loonlasten om de concurrentiekracht van onze ondernemingen te verhogen. (Aanpassing automatisch indexmechanisme moet bespreekbaar worden.)
• Mogelijkheid arbeidsduur te verlengen van 38 uur naar 40 uur en uitbreiding en vereenvoudiging van de overurenregeling.
• Een overheid in dienst van ondernemers en niet omgekeerd.
• Betere financiering voor KMO’s door o.a. vlottere kredietverlening door de banken, lagere wederbeleggingsvergoedingen en lagere rente voor kaskredieten. .
• Besparingen op het overheidsapparaat en sociale zekerheid.
• Administratieve vereenvoudiging en snellere procedures.

U kan de actie op de voet volgen op www.ikkomopstraat.be. Een bundeling van een aantal reactie vindt u op http://www.unizo.be/uwzaakleiden/viewobj.jsp?id=4847217 .

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here