Het FANC verzegelt de bestralingsinstallatie te Fleurus

Het FANC verzegelt de bestralingsinstallatie van het bedrijf Sterigenics te Fleurus. Ingevolge de accidentele bestraling van een operator bij Sterigenics, zorgt het FANC voor de opvolging van het onderzoek en neemt het de vereiste maatregelen.

Op 31 maart werd het FANC geïnformeerd over het ongeval dat een operator van dit bedrijf was overkomen. Het slachtoffer was in
allerijl naar een ziekenhuis in Frankrijk gebracht dat gespecialiseerd is in de behandeling van bestraalde personen. Het FANC heeft zich onmiddellijk, samen met de erkende instelling AVN, naar de plaats van het ongeval begeven.

Sterigenics is een bedrijf dat medisch materiaal en voedingsmiddelen steriliseert door ze te bestralen met een stralingsbron van radioactief kobalt. Op 11 maart ll. heeft er zich een operator binnen de bestralingsinstallatie begeven en hij is daar gedurende een twintigtal seconden gebleven. Drie weken later kloeg de operator bij zijn arbeidsarts over haarverlies, waardoor het vermoeden van bestraling rees. De bloedanalyse laat inderdaad een blootstelling aan een zeer hoge stralingsdosis veronderstellen.

Het ongeval kan te wijten zijn aan een technisch mankement van het hydraulisch systeem waardoor er zich misschien een beweging van de kobaltbron die in de installatie gebruikt wordt, heeft voorgedaan. Het onderzoek is nog steeds aan de gang en het FANC volgt dit verder op. Het heeft reeds de beslissing getroffen om de installatie administratief te verzegelen en het zal, indien nodig, andere bijkomende maatregelen treffen.

Het FANC is het Belgisch overheidsorgaan dat als opdracht heeft de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen de gevaren van ioniserende straling.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here