Verbaal geweld tegen holebi’s…

Verbaal geweld tegen holebi’s: allochtone gemeenschap moet dringend initiatief nemen

De Volt-reportage over verbaal geweld tegen holebi’s maakt opnieuw pijnlijk duidelijk wat iedereen eigenlijk al lang weet: de maatschappelijke aanvaarding van homoseksualiteit loopt achter op de juridische verankering van de gelijkheid van homoseksualiteit en heteroseksualiteit. Dat zeggen N-VA-Kamerlid Zuhal Demir en N-VA-senator Piet De Bruyn.

Zuhal Demir: “De reportage bevestigt ook opnieuw dat met name bij jonge mannelijke allochtonen het gebrek aan aanvaarding regelmatig uitmondt in onaanvaardbare vormen van verbale agressie, intimidatie en zelfs (dreigen met) fysiek geweld. Wie dit luidop zegt, krijgt vaak het verwijt te stigmatiseren en te vervallen in een simplistisch ‘wij/zij’-denken. Dat is uiteraard onzin. Niemand beweert dat alle allochtonen een probleem hebben met homoseksualiteit. Net zo min als iemand beweert dat álle autochtonen de gelijkwaardigheid van holebi’s ten volle aanvaarden. Er is nog op heel wat domeinen werk aan de winkel. Initiatieven in het onderwijs, de media, het jeugdwerk, … blijven dan ook noodzakelijk.”

Initiatief

Voor beide N-VA-parlementsleden is het hoog tijd dat de allochtone gemeenschap nu zelf initiatief neemt. Een duidelijke veroordeling van elke vorm van agressie, intimidatie en geweld is absoluut noodzakelijk, maar is nog maar het begin. Piet De Bruyn: “Er moet binnen de allochtone gemeenschap een debat op gang komen over de aanvaarding van homoseksualiteit op basis van waarden als respect, verdraagzaamheid en openheid. Het erkennen dat er een probleem bestaat bij een deel van de jonge allochtonen die discriminerend optreden tegenover holebi’s, is meteen ook de beste manier om aan te tonen dat inderdaad niet alle allochtonen negatief staan tegenover homoseksualiteit. Discriminatie tast de menselijke waardigheid aan. Daarover kunnen geen compromissen gesloten worden. Het is de taak van iedereen – ook van de allochtone gemeenschap – om alle vormen van discriminatie zonder onderscheid te bestrijden.”

Allochtone holebi

Dit debat is bovendien ook noodzakelijk voor alle holebi’s die binnen de allochtone gemeenschap worstelen met hun geaardheid. Of zoals een jonge allochtone holebi ons onlangs zelf zei: “De littekens bij allochtone holebi-jongeren zijn nog zoveel groter dan bij autochtonen, de pijn zit nog zoveel dieper. Laat dit alsjeblieft eindelijk een prioriteit voor onze gemeenschap worden.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here