Noig Verontruste Aalstenaars willen SP.A Aalst open en bloot

De Noig Verontruste Aalstenaars, een groep Aalstenaars zien het allemaal niet zo zitten dat er gisteren een goedkeuring kwam binnen de SP.A om dan toch in de coalitie te stappen met N-VA-CD&V. De groep zegt van zichzelf dat ze democratisch zijn en dan ook de beslissing respecteren van de democratische mening van de opgekomen SP.A-leden.

Maar de Verontruste Aalstenaars willen meer… Een democratische samenleving gaat evenwel verder dan besluiten en stemmingen. Democratie is een proces zonder eind(be)stemming. Een democratische beslissing en debat kent ook geen ruimtelijke beperkingen: wij staan op het recht om publieke debatten te voeren ook met mensen van buiten de SP.A of van buiten Aalst. Deze discussie overstijgt de grenzen van de stad.

Onze groep wil dan ook zijn actie verder zetten en wil met de petitie en andere acties blijven werken. De nieuwe bestuursmeerderheid start niet vandaag maar op 2 januari.

Noig Verontruste Aalstenaars hoopt dat de SP.A-leden ook de kans krijgen om te discussiëren over het raamakkoord. Wij horen verschillende politieke mandatarissen verklaringen afleggen over akkoorden maar stellen vast dat de SP.A-leden dit akkoord gisteren niet te zien krijgen. Wij vragen de Aalsterse politici om dit akkoord publiek te maken. Een volwassen discussie beperkt zich niet tot de vraag met wie je een meerderheid gaat vormen om de stad te besturen, maar gaat over hoe je bestuurt en welke maatregelen je wil nemen! De Aalstenaars hebben recht op die informatie.

De rest van Vlaanderen moet de kans krijgen het inhoudelijk debat mee te voeren. Een democratisch proces sluit zich niet op achter gesloten deuren en documenten, maar gooit de deuren net open.

Noig VA vergadert vanavond om 20 uur in het Aalsterse Volkshuis om verdere acties te bepreken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here