Open Vld is een ledenpartij, geen dictatuur

Jong VLD is ongerust over de voorzittersverkiezingen binnen Open Vld. Als ledenpartij moeten deze verkiezingen, samen met de congressen, de manifestering bij uitstek zijn van een echte interne democratie.

De jonge liberalen stellen zich vragen. Ten eerste over het op zoek gaan naar een ‘consensuskandidaat’ door de partijtop. Dit lijkt niet alleen sterk op de momenteel aan de gang zijnde ontwikkelingen in Beijing, waar de communistische partij ook in consensus op zoek is naar een nieuwe grote leider, Jong VLD is er ook van overtuigd dat een intern debat, met een inbreng van de verschillende stromingen door verschillende kandidaten, zeer nuttig is voor de partij. Open(heid) werd niets voor niets in 2007 aan de partijnaam toegevoegd.

Frederick Vandeput: “Het geloof in interne democratie boven dictatoriale beslissingen is wat Open Vld onderscheidt van andere partijen. Zeker een partij in crisis moet zich consequent aan haar overtuigingen houden en mag het debat niet uit de weg gaan.”

De vorige voorzittersverkiezingen met bijhorend debat brachten trouwens een nieuwe dynamiek, een nieuw (tijdelijk) elan. Dat kan Open Vld momenteel goed gebruiken.

Ten tweede is Jong VLD niet onverdeeld gelukkig met de aanstelling van de verschillende coaches. “Los van de mensen in kwestie, is het niet aan een ad interim bestuur om beslissingen te nemen met een impact op langere termijn. Hun kerntaak moet zijn de voorbereidingen te treffen om de leden een nieuwe voorzitter en een nieuw partijbestuur te laten kiezen. Niet om er zelf een te kiezen.”

Jong VLD vraagt dan ook dat de functies opnieuw worden opengesteld na de verkiezing van de nieuwe voorzitter en het nieuwe partijbestuur, zoals trouwens aangegeven in de statuten van Open Vld. Dat is echte democratie. Dat is echte transparantie. Dat is echte openheid

Jong VLD ziet dan ook een vergelijking tussen de huidige coaches en de linietrainers van Club Brugge. Aangekondigd met veel tamtam, maar ze brachten geen meerwaarde omdat ze niet werden aangesteld door de hoofdcoach.

Jong VLD is wel tevreden dat er een nieuw ideologisch congres wordt voorbereid. Hoog tijd om nu echt terug te keren naar het eigen verhaal. Onze maatschappij staat voor enorme uitdagingen. Het liberalisme biedt hierop de beste antwoorden en die moeten we benadrukken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here