Oplossing voor baggerspecie Antwerpse Haven

Op voorstel van Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk Van Mechelen, heeft de Vlaamse Regering afgelopen vrijdag het gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Bietenveld voorlopig vastgesteld. Dankzij dit GRUP kan op korte termijn een mechanische ontwateringinstallatie ingeplant worden voor de verwerking van de specie die vrijkomt bij het uitbaggeren van de haven en de maritieme toegang. Dit GRUP biedt bovendien een oplossing voor de dringende nood aan ruimte voor de opslag van deze specie.

Jaarlijks komt ongeveer 400.000 ton aan baggerspecie vrij bij het onderhoud van de Antwerpse Haven. In de toekomst zal de baggerspecie via de AMORAS-installatie (Antwerpse Mechanische Ontwatering, Recyclage en Applicatie van Slib) mechanisch ontwaterd worden zodat de zand- en slibfractie gescheiden wordt. De ontwaterde specie zal in afwachting van hergebruik, gestockeerd worden in de aangrenzende 'Zandwinningsput'. Met dit GRUP is de bergingscapaciteit voor baggerspecie minstens voor de komende 15 jaar gegarandeerd. De kostprijs van deze installatie wordt op 65 miljoen euro geschat. De installatie zou eind 2008 operationeel kunnen zijn.

In haar zoektocht naar duurzame oplossingen voor het bergingsprobleem van baggerspetie werden voorafgaande pilootprojecten met succes uitgevoerd. Bij een vergelijkende studie over de berging en de verwerking van onderhoudsbaggerslib bleek dat op basis van economische, ecologische en ruimtelijke criteria mechanische otwatering de beste oplossing te zijn. Een belangrijk punt is dat zowel het GRUP Bietenveld als de "Zandwinningsput" gelegen zijn binnen het huidige havengebied, zodat de polders gevrijwaard blijven van deze baggerspecie. Het openbaar onderzoek voor het GRUP Bietenveld zal lopen van 24 april tot 22 juni 2006.
GVP.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here