Open Vld vraagt anti-crisismaatregelen naast gezonde begroting

Het partijbestuur van Open Vld dringt erop aan dat de federale regering bij haar begrotingsbesprekingen niet alleen de begroting op koers houdt richting evenwicht, maar ook maatregelen neemt om de competitiviteit van onze economie te versterken. Open Vld heeft daarvoor alvast een reeks voorstellen op tafel gelegd. Het partijbestuur heeft ook enkele interne partijhervormingen goedgekeurd.

Begrotingstraject strikt volgen

Ons land heeft de eerste fase van de Eurocrisis – de financiële crisis – goed doorstaan. Door het geloofwaardige begrotingsbeleid van de federale regering, is het vertrouwen in ons land hersteld. De rente die België vandaag betaalt op de internationale financiële markten is historisch laag. Dat is niet alleen een opsteker voor de begroting, maar vooral een belangrijk signaal dat de internationale markten vertrouwen hebben in ons land. Om dat vertrouwen te behouden is het voor het partijbestuur van Open Vld cruciaal dat de federale regering het begrotingspad richting evenwicht in 2015, strikt volgt. Van dit traject afwijken en de begrotingsteugels losser laten, is een slecht signaal dat op termijn veel geld en welvaart kost.

Nood aan anti-crisismaatregelen

Naast een gezonde begroting, is er ook nood aan een pakket anti-crisismaatregelen. De Eurocrisis is immers in de tweede fase aanbeland: een economische crisis, die de reële economie hard treft. De Europese economie zit in het slop en ook ons land wordt getroffen. Daarom vraagt het partijbestuur van Open Vld maatregelen die de competitiviteit van onze economie versterken. Sociale drama’s zoals de sluiting van Ford Genk, de vele herstructureringen en de talloze faillissementen van KMO’s, tonen aan dat er dringend nood is aan extra maatregelen. Deze maatregelen moeten het vertrouwen van de consumenten herstellen en opnieuw jobs creëren.

De crisis aanpakken is voor Open Vld een opdracht voor Europa en alle regeringen in ons land. Europa moet bijvoorbeeld werk maken van een bankenhervorming of een verdere economische eenmaking. De deelstaatregeringen in ons land moeten meer inzetten op de vernieuwing van onze economie, een betere begeleiding van werkzoekenden en een hervorming van het onderwijs. De federale regering, ten slotte, moet maatregelen nemen die de lasten op arbeid verlagen, de arbeidsmarkt verder hervormen en de financiering van bedrijven versterken. Open Vld heeft alvast een reeks concrete voorstellen op de federale onderhandelingstafel gelegd.

Interne hervormingen

Het partijbestuur van Open Vld heeft ook – op voorstel van voorzitter ad interim Guy Verhofstadt – enkele interne partijhervormingen goedgekeurd. Zo zal het dagelijks bestuur van de partij aangevuld worden met vier mensen die, samen met de nieuw te verkiezen partijvoorzitter, zullen instaan voor de belangrijke opdrachten waarvoor de partij de komende maanden staat. Mathias De Clercq zal de voorbereidingen leiden van een reeks ideologische studiedagen en congressen in het komende jaar, Bart Somers zal de verruiming en verbreding van de partij verder uitbouwen, Bart Tommelein zal de banden met ondernemend Vlaanderen sterker aanhalen en Noël Slangen zal verantwoordelijk zijn voor de structurele hervorming van de partij.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here