In de naam van de roos (2): Naief Verontruste Aalstenaar

Aalst (redactie/RFOS) Er is een nieuwe bende actief op Aalsters grondgebied. Deze keer eentje van eigen volk en bodem: de Noig Verontruste Aalstenaars. Een samenraapsel van naar eigen democratische mening, welmenend zijnde burgers die niet akkoord gaan met de aanstelling van Karim Van Overmeire tot schepen van Vlaamse Zaken en Integratie .

Wat mij verontrust is de samenstelling van dat clubje. Enkele sp.a-leden lieten zich meeslepen door het huidige conflict in hun partij en vergezellen zich daarom kameraadschappelijk door aanhangers van ideologieën gevoed door links extremisme. Zoals daar als sluipend gif militeren: ex-Maoisten, ex -Stalinisten, vergane coryfeeen en nostalgici uit Blokbuster-LSP, PVDA en LEEF!-middens en nog wel wat ander gespuis. En is het nu net niet dat verengd en verarmd extremisme dat de Noig Verontruste Aalstenaars proberen te bestrijden?

Hun strijd om de voortgang der Aalstenaars bleef tot hier toe ludiek. Zo was er vorige week aan het Volkshuis al een druk bijgewoonde betoging die het evenwel qua deelnemers moest afleggen tegen hun nieuwe protestdaad: een handtekeningactie. En jawel honderd pentekeningen van afschuw (100!) hebben ze al verzameld. Nu telt ons ieneg Oilsjt 82.000 inwoners. 63.000 kiezers, waarvan er bijna 43 procent op N-VA en VB hebben gestemd. Dus er ontbreken er nog wat. Tja, dat de modale Aalstenaar zijn stad durft uitroepen tot wereldstad getuigt van een groot chauvinisme dat wellicht niets te maken met interculturele verzuchtingen. Onze stad heeft namelijk flink last van zijn ander koosnaampje: Matonge aan de Dender. En de overige 79900 inwoners schreeuwen al jaren om (h)erkenning van hun onveiligheidsgevoel. Schor schreeuwde men zich en dan maar schrikken dat het zover is kunnen komen…

Dat inmiddels het strijdclubje de werkelijke oorzaak van het conflict binnen de sp.a vergat, is hen volgens opportunistische reden minder van belang. Men zou grosso modo kunnen stellen dat de algemene ledenvergadering van de SP.A-Aalst op 5 november met haar volksstem de huidige ideologische tegenstellingen in haar partij zal beslechten.

Laat het ons een meningsverschil noemen over wat de ene militant het sociaal-democratische socialisme noemt en de andere de “echte’ socialistische belangen. Alhoewel het bij de aanhangers van de eerste visie bij de ondertekening van de coalitie al daags na de verkiezingen ook om belangen gingen, eigen belangen dan. De onderhandelaars die tot dezelfde clan behoorden tekenden er zonder blikken of blozen een akkoord waarbij hun eigen partij zowat elke belangrijke sociale kavel in het beleid verloor. Zomaar los uit de pols, zonder enige rode wangen en volgens een veelbeproefde tactiek binnen het partijbestuur.

Dat jan-met- de- volkse-pet en zelfs een aantal hooggeplaatsten socialisten binnen de eigen niet-gesloten rangen dat niet zouden pikken, zal zo onverwachts voor een strijdvaardige 5 november zorgen. Ter mobilisatie van pro- en contra-deelname aan het bestuur hebben zich inmiddels alweer andere clubjes van verontruste sp.a-Aalstenaars opgericht.

Diegenen die onder meer vrezen voor hun toekomstige postjes en daarom mee in de coalitie willen stappen én diegenen die vrezen dat een degelijk, rechtvaardig en van elke demagogie gespeend sociaal beleid in Aalst niet meer zal mogelijk zijn. Die idealisten willen daarom met risico van zich hiermee nog meer te verbranden, actief oppositie voeren. Een zorgbarende tegenstelling is dat en daarom wil ik nog een nieuw clubje oprichten: dat van de Naief Verontruste Aalstenaar ….

 

2 REACTIES

  1. Er zijn ondertussen wel al meer protesten te horen of te lezen geweest dan de door u zo smalend vernoemde 100 van deze ‘bende’
    Ook bij N-VA stemmers is er hier en daar wel plaats voor onrust of ongenoegen over het aanstellen van Karim Van Overmeire, net zoals dat ongenoegen of die onrust er op nationaal niveau was bij het binnenhalen van bepaalde mensen. Een proteststem vergt nu éénmaal meer engagement dan een kiesstem waar je niet onderuit kan…

    Je opmerking over postjespakken en verdedigen lijkt mij eveneens geen privilege van de sp.a, vermoedelijk zal de kandidaat burgemeester u kunnen uitleggen dat hij niet in deze machtspositie gezeten had indien hij bij zijn vorige partij gebleven was, net zomin als het Karim was gelukt om deel uit te maken van een bestuur was hij zijn partij trouw gebleven

    We zullen nog zien of het matonge aan de Dender in positieve zin zal evolueren onder het beleid van deze groep postjespakkers, persoonlijk hoop ik dat de sp.a aalst zich daar buiten houdt, dan kan de ‘mislukking’ alvast niet in hun schoenen geschoven worden…

    Mij mag u onderverdelen bij het ‘andere gespuis’

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here