De Kamer vult de co-ouderschapswet van 1995 aan

Vandaag keurde de Kamer het wetsontwerp goed dat het principe van verblijfsco-ouderschap invoert. SOBS, de koepelorganisatie van Gescheiden Ouders, is uitermate verheugd dat het Parlement zo erkent dat de meeste rechters geen rekening hielden met de wil van de wetgever die in 1995 bepaalde dat beide ouders gelijkwaardig zijn, ook na een scheiding. Volgens Ghislain Duchâteau, woordvoerder van SOBS, zeggen rechters momenteel dat beide ouders gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen, maar ze hollen het meteen uit door een discriminerende verblijfsregeling: 12 dagen bij de moeder en 2 dagen bij de vader.

Volgens de nieuwe regeling moet de rechter beurtelings verblijf opleggen als de ouders onderling niet tot een akkoord komen en als één van hen gelijkmatig verdeelde huisvesting vraagt. De rechter mag het weigeren, maar dan alleen na een onderzoek van alle omstandigheden en via een bijzonder gemotiveerd vonnis. SOBS is opgelucht dat de onwil van één ouder voortaan geen reden meer is om verblijfsco-ouderschap te weigeren. Deze nieuwe wet neemt inderdaad alle vooroordelen tegen verblijfsco-ouderschap weg, al beseft SOBS best dat het nog even zal duren voor de mentaliteitswijziging bij zowel de rechter als bij de gescheiden ouders gerealiseerd is.

SOBS is ook heel tevreden met enkele andere wetsbepalingen die vandaag goedgekeurd werden:

– het feit dat er maatregelen worden genomen die weigering van het omgangsrecht effectiever kunnen counteren. SOBS meent samen met de wetgever dat het principe van automatische dwangsommen bij weigering, alsook de dreiging om de regeling van de hoofdverblijfplaats om te keren, onwillige ouders ertoe zal aanzetten om het omgangsrecht te respecteren;

– het feit dat een ouder die problemen heeft met het niet-naleven van voorlopige maatregelen onmiddellijk terecht kan bij de rechter die deze maatregelen heeft opgelegd (meestal de vrederechter of de kortgedingrechter);

– de verplichting die aan rechters opgelegd wordt om scheidende partners erop te wijzen dat er een manier is om te scheiden die de kinderen spaart, namelijk bemiddeling.

SOBS beseft dat er geen ideale scheiding mogelijk is, want geen enkel kind wil dat zijn ouders scheiden. De wet die vandaag goedgekeurd werd zal er in elk geval voor zorgen dat kinderen niet meer verplicht worden om partij te kiezen voor één ouder. SOBS is verheugd dat deze nieuwe wet bevestigt dat er na een scheiding twee nieuwe gezinnen ontstaan: één bij de moeder en één bij de vader.

SOBS, de koepelorganisatie van Gescheiden Ouders, roept de senatoren tenslotte op om de implementatie van deze uiterst belangrijke wet niet nodeloos te vertragen via hun evocatierecht.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here