Gent krijgt 14 hectare park bij

Tegen eind van dit jaar wordt de Sint-Baafskouter in Sint-Amandsberg met zijn 14 hectare het tweede grootste landschapspark van Gent. Samen met het aangrenzende sportcomplex Rozebroeken realiseert de Stad hier een groenzone van 21hectare. Op 3 april gaat de aannemer van start met de aanleg van het park Er wordt gewerkt volgens de plannen van het studiebureau 'Fris in het landschap' die de wensen van omwonenden, scholen, jeugdbewegingen en stadsdiensten wist te gieten in een landschapspark waar iedereen zich kan in vinden. Het wordt een park dat sterk gericht is op de natuurwaarden die het gebied bezit maar dat ook oog heeft voor recreatie, educatie, spel en die zelfs de link legt naar het verleden van het terrein.

Eerst gebeurt er een archeologisch onderzoek en de aanleg van de historische 'motte', en de uitvoering van de grondwerken. Later volgen dan de aanleg van wandel-en fietspaden die moeten zorgen voor de optimale bereikbaarheid van het terrein. Op het terrein worden ook verschillende thematische tuintjes aangelegd. Hiermee wil de ontwerper de diversiteit aan planten in het gebied nog verhogen. Door het aanbrengen van een schrale bodem en gepaste beplanting wil hij een heemtuin, een vlindertuin en een tuin van Eden tot ontwikkeling laten komen. Deze educatieve tuinen komen tegemoet aan de vraag van de scholen maar uiteraard zal ook de wandelaar kunnen genieten van deze bloemenrijke zones.

Ter hoogte van het scholencomplex aan de Sint-Baafskouterstraat wordt een avontuurlijke speeltuin aangelegd. Door middel van grondmodulatie en natuurlijke spelelementen zoals een omgevallen boom, een natuurlijke hindernis of een kleine gracht wordt hier een ruimte gecreëerd waar de jongeren hun creativiteit kunnen ontplooien. Klassieke speeltoestellen horen hier alvast niet thuis. Die komen er wel voor de allerkleinsten. Zij zullen terecht kunnen op het einde van de Jos Verdegemstraat en de Oscar Colbrandtstraat waar ovale pleintjes worden ingericht met daarop een aantal kleinere speeltoestellen. Een overdekte ontmoetingsplaats ter hoogte van de Kriekerijstraat zal vooral het buurtleven ten goede komen. Onder een zeilsculptuur zullen zowel de buurtfeestjes als een gezellige babbel onder vrienden kunnen plaatsvinden. Er komt tevens een grote hondenlosloopweide.

Als afwerking worden er in het najaar tal van vaste planten, inheemse bomen en struiken geplant. De eerste fase van het landschapspark mag 1.014.033 euro kosten. Dit bedrag gaat naar grondwerken, groenaanleg, aanleg van fiets- en wandelpaden en infrastructuurwerken. De Vlaamse Gemeenschap kende de Stad Gent een subsidie toe van 150.000 euro. Dit gebeurde in het kader van de projectoproep naar 'vernieuwende en voorbeeld stellende projecten ten behoeve van meer en/of beter groen in de verstedelijkte omgeving, in het kader van Harmonisch Park en Groenbeheer'. Na de aanleg van deze eerste fase zal het grootste deel van het park gerealiseerd zijn. De tweede fase volgt later.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here