Degressiviteit werkloosheidsuitkering vergroot kans op job

“Ruim 25.000 vacatures bij KMO’s niet ingevuld”

Naar aanleiding van de vanaf 1 november nieuwe regeling voor een degressiviteit van de werkloosheiduitkering zegt UNIZO de harde kritiek van de vakbonden daarop niet te begrijpen. De ondernemersorganisatie noemt deze maatregel daarentegen zeer redelijk, sociaal gecorrigeerd en uiterst voorzichtig vergeleken met de regeling in de meeste andere Europese lidstaten. Voor UNIZO blijft het beperken van de werkloosheidsuitkering in de tijd één van de belangrijke elementen in het kader van het aanzetten van werklozen actief naar werk te zoeken en sneller werk te vinden. Onder meer OESO-rapporten bevestigen dat. Voor UNIZO is de nieuwe regeling daarom maar een eerste stap.

België is het enige land binnen de Europese Unie met een werkloosheidsuitkering van langer dan vier jaar. Momenteel heeft de RVA enkel de zware sanctie van de schorsing om werkonwillige werkzoekenden te sanctioneren. Volgens de OESO-rapporten blijkt de kans op werk voor werklozen te verdubbelen als het einde van de werkloosheiduitkering nadert en verdrievoudigt in de periode daarna, benadrukt UNIZO-gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt. Hij verwerpt het argument van de vakbonden als zou de regeling de werklozen opzadelen met een stigma of ze in armoede duwen. “Veel werkzoekenden gaan in op de geboden kansen onder meer inzake opleiding en op werkaanbod. Anderzijds mogen we niet blind blijven voor de misbruiken. Bovendien wordt in de nieuwe regeling de degressiviteit pas doorgevoerd na 14 maanden voor mensen met een kort beroepsverleden. Voor wie al langer werkte is dat pas na 24 maanden behalve voor 55-plussers met een beroepsverleden van 20 jaar”, reageert UNIZO. Vlaanderen telde eind september 216.222 werkzoekenden. De nieuwe regeling heeft, rekening houdend met alle uitzonderingen, trouwens maar invloed op een deel van de 52.836 werkzoekenden langer dan 24 maand werkloos. Eind september stonden bij de VDAB overigens nog 50.753 vacatures open waarvan meer dan de helft bij KMO’s, het extra aanbod vanuit de interim-sector niet meegerekend. De voorbije 12 maanden ontving de VDAB bijna 275.000 vacatures.

Voor UNIZO is de nieuwe regeling bijgevolg maar een eerste stap. De organisatie bepleit een hogere uitkering tijdens de eerste maanden van de werkloosheid en een snellere afbouw ervan nadien gekoppeld aan het verder opdrijven van de actieve ondersteuning en opvolging van werkzoekenden om werk te vinden en te aanvaarden. Dat er bovendien een directe relatie bestaat tussen extra jobs en lagere loonkosten, is hopelijk nu voor iedereen vanzelfsprekend om daaruit ook tijdens het lopend begrotingsconclaaf en tijdens de sociale onderhandelingen, de juiste conclusies te trekken, besluit UNIZO.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here